Monthly View


Jump to:
May 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22
23

Swim 0.3 mi

24

Easy 5 mi

25
26
27

Easy 5 mi

28

Bike 20.6 mi

Bike: 20.6 mi

Run: 10 mi

Swim: 0.3 mi

29

Easy 4 mi

Swim 0.8 mi

30

Bike 8.7 mi

Easy 2 mi

Swim 0.7 mi

1

Bike 11.7 mi

2

Easy 4 mi

3
4

Swim 0.4 mi

Bike 23.3 mi

5

Easy 2 mi

Bike: 43.6 mi

Run: 12 mi

Swim: 1.9 mi

6

Easy 3 mi

Swim 0.8 mi

7

Bike 9.6 mi

Easy 1.5 mi

8

Bike 8 mi

Swim 0.9 mi

9

Easy 4.5 mi

10
11

Easy 6 mi

12

Bike 27.1 mi

Bike: 44.6 mi

Run: 15 mi

Swim: 1.7 mi

13

Easy 4.5 mi

14

Bike 9.6 mi

Easy 1.5 mi

Swim 1 mi

15

Bike 13.9 mi

16

Easy 6 mi

Swim 0.9 mi

17
18

Easy 4 mi

19

Bike 30 mi

Bike: 53.5 mi

Run: 16 mi

Swim: 1.9 mi

20

Easy 3 mi

21

Bike 9.5 mi

Easy 1.5 mi

22

Bike 8.4 mi

23

Easy 5 mi

24
25
26

Bike: 17.9 mi

Run: 9.5 mi

27
28
29
30
31
1
2