Monthly View


Jump to:
November 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21

Off/Travel

22

Bike 15.1 mi

23

Run/Walk 3 mi

24

Easy 4.2 mi

25
26

Bike 16.1 mi

Bike 14.2 mi

27

Easy 5.6 mi

Bike: 45.4 mi

Run: 12.8 mi

28

Easy 3.1 mi

29

Bike 7.1 mi

Bike 20.2 mi

30

Bike 5.1 mi

Bike 1 mi

Bike 5 mi

Bike 13.1 mi

31
1

Happy Medium 8 mi

2

Bike 25.2 mi

3

Rolled Ankle

Easy 5.1 mi

Bike: 76.7 mi

Run: 16.2 mi

4

Bike 20.1 mi

5

Bike 25.2 mi

6
7

Bike 30.2 mi

8

Dreadmill 2 mi

9

Bike 25.2 mi

10

Dreadmill 4 mi

Bike: 100.7 mi

Run: 6 mi

11

Bike 8.2 mi

Bike 18.4 mi

12
13

Dreadmill 3 mi

14

Bike 30.2 mi

15

Dreadmill 5 mi

16

Bike 9.2 mi

Bike 2.1 mi

Bike 9.2 mi

17

Dreadmill 5 mi

Bike: 77.2 mi

Run: 13 mi

18

Bike 5.3 mi

Bike 1.3 mi

Bike 18.2 mi

19

Bike 3.2 mi

20

Run: 6 mi

21

Bike: 20 mi

22

Run: 4 mi

23

Bike: 30 mi

24

Run: 5 mi

Bike: 28 mi

25

Bike: 30 mi

26
27

Run: 4 mi

28

Bike: 25 mi

29

Run: 3 mi

30

Bike: 20 mi

1

Run: 5 mi