Monthly View


Jump to:
June 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
20

Bike 12.1 mi

21

Bike 14.2 mi

22

Left ribs/shoulder revolt!

23

Grad!

24

Bike 11.2 mi

25
26

Party!!

Bike: 37.4 mi

27

Gimpy Walk: 2 mi

Bike 12.1 mi

28

Bike 14.1 mi

29

Bike 11.1 mi

30
31

Bike 14.1 mi

1

Bike 12.2 mi

2

Bike 12.2 mi

Bike: 75.8 mi

3

doc appt

Run/Walk 2 mi

4
5

Run/Walk 2 mi

6

Bike 11.1 mi

7

Zwift Run 2.1 mi

8

Zwift Run 3 mi

9

Bike 25.2 mi

Bike: 36.3 mi

Run: 9.2 mi

10

Off/Travel

11

Off/Travel

12

Off/Travel

Run/Walk 3 mi

13

Off/Travel

14

Off/Travel

15

Off/Travel

Run: 3 mi

Run/Walk 2.4 mi

16

Off/Travel

Run: 5.4 mi

17

Off/Travel

18

Bike 15.1 mi

19

Run/Walk 4 mi

20

Run: 2 mi

Run/Walk 2 mi

21
22

Bike - Easy: 40 mi

Bike 40.1 mi

23

Run/Walk 2.1 mi

Bike: 55.2 mi

Run: 8.1 mi

24

Run/Walk 4.2 mi

25

Bike 20.1 mi

26

Run/Walk 4.2 mi

27
28

Bike 16.2 mi

29

Run/Walk 3.2 mi

30

Bike 8.2 mi

Bike 7.1 mi

Zwift Run 2.1 mi

Bike: 51.6 mi

Run: 13.6 mi