Monthly View


Jump to:
July 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Tempo 5 mi

23

Easy 10 mi

Walk 1.5 mi

24

Easy 5.1 mi

Walk 2.5 mi

25

Easy 10 mi

26

Tempo 5.1 mi

27

Easy 5 mi

28

Easy 5 mi

Run: 45.3 mi

Walk: 4 mi

29

Easy 5 mi

30

Easy 5 mi

Walk 2.5 mi

1

Easy 11 mi

2

Easy 5.1 mi

3

Easy 5 mi

4
5

Easy 7.2 mi

Run: 38.3 mi

Walk: 2.5 mi

6

Long 18 mi

7

Easy 12 mi

Walk 1 mi

8

Interval 10 mi

9

Easy 11.3 mi

Walk 1 mi

10

Easy 10 mi

11

Long Run Trail 22.2 mi

Walk 2 mi

12

Run: 83.5 mi

Walk: 4 mi

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2