Monthly View


Jump to:
May 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
20

Easy 7 mi

21

Easy 7.5 mi

22

Easy 5.5 mi

23

Easy 5 mi

Weights

24

Easy 6 mi

25

Easy 3.5 mi

26

hills 6 mi

Run: 40.5 mi

Weights: 1 times

27

Easy 6.5 mi

28

Easy 7.5 mi

29

Easy 4.5 mi

30

Easy 7 mi

1

Easy 4 mi

2

Easy 6 mi

3

Easy 5.5 mi

Run: 41 mi

4

Easy 4 mi

5
6

Easy 5.5 mi

7

Easy 6 mi

8

Easy 4.5 mi

Weights

9

Easy 7 mi

10

easy/mod/easy 6.5 mi

Run: 33.5 mi

Weights: 1 times

11

Easy 5 mi

12

Easy 5 mi

13

easy/mod/easy 5 mi

Weights

14

Easy 7 mi

15

Easy 3 mi

16

Easy 8 mi

17

Easy 5 mi

Run: 38 mi

Weights: 1 times

18

Easy 7 mi

19

Easy 7.5 mi

20

Easy 4.5 mi

21

Easy 7 mi

22

Easy 4 mi

23

easy/mod/easy 8 mi

24

trail 4 mi

Run: 42 mi

25

Easy 4.5 mi

26
27
28
29
30
31

Run: 4.5 mi