Monthly View


Jump to:
May 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Easy 6.5 mi

23

Easy 7.1 mi

24

Sick

25

Sick

26

Easy 5.6 mi

27

Easy 4.5 mi

28

Easy 8.7 mi

Run: 32.5 mi

29

Easy 7.1 mi

30

Easy 6.5 mi

1

Bike 30:00

Easy 10.2 mi

2

Easy 7.5 mi

3

Easy 7.7 mi

4

Long 15 mi

5

Easy 4.1 mi

Bike: 30:00

Run: 58.2 mi

6

Bike 50:00

Weights

7

Bike 50:00

Weights

Easy 5.3 mi

8

Easy 8.2 mi

9

Easy 7.2 mi

10

Easy 4.6 mi

11
12

Bike: 1:40:00

Run: 25.4 mi

Weights: 2 times

13

Bike 30:00

14

Bike 45:00

Bike 45:00

15

Easy 1.1 mi

Bike 50:00

Bike 25:00

16

Bike 50:00

Weights

Easy 5.5 mi

17

Easy 6.1 mi

18

Easy 6.8 mi

19

Bike: 4:05:00

Run: 19.5 mi

Weights: 1 times

20
21

Bike 1:20:00

Weights

22

Bike 10:00

Weights

Easy 6.3 mi

23

Easy 8.8 mi

24

Easy 7.4 mi

25
26

Bike: 1:30:00

Run: 22.6 mi

Weights: 2 times

27
28
29
30
31
1
2