Monthly View


Jump to:
February 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
20

Easy 400 m

Easy 1.4 mi

Interval 4800 m

Easy 1.2 mi

21

Easy 5.1 mi

22

Easy 360 m

Easy 1.8 mi

Easy 1.8 mi

Interval 1800 m

23

Easy 900 m

Easy 3.7 mi

24

Easy 1.3 mi

Easy 3.9 mi

Easy 1300 m

Easy 1000 m

Easy 600 m

25

Easy 9 mi

Easy 400 m

26

Run: 36.3 mi

27

Easy 1.4 mi

Interval 400 m

Easy 400 m

Easy 0.6 mi

Easy 0.6 mi

Interval 1.4 mi

Interval 1.4 mi

Interval 0.8 mi

28

Easy 5.8 mi

29

Easy 360 m

Easy 1.9 mi

Interval 1800 m

Easy 1.7 mi

30

Easy 7.4 mi

31

Easy 600 m

Easy 300 m

Easy 3.6 mi

1

Easy 1.2 mi

Easy 1.3 mi

Easy 0.3 mi

Easy 1200 m

Tempo 3 km

Interval 400 m

Easy 1 mi

Easy 0.6 mi

Race 800 m

2

Easy 3.4 mi

Run: 40 mi

3

Easy 0.6 mi

Easy 400 m

Easy 0.6 mi

Interval 1.4 mi

Interval 1.4 mi

Interval 1.4 mi

Interval 400 m

Easy 1.1 mi

4

Easy 5.5 mi

5

Easy 300 m

Easy 1.7 mi

Easy 2 mi

Interval 1200 m

6

Easy 7.4 mi

7

Easy 900 m

Easy 3.6 mi

8

Easy 800 m

Easy 600 m

Easy 1.6 mi

Easy 0.8 mi

Easy 1 mi

Race 800 m

Race 400 m

Easy 1.2 mi

Easy 400 m

Easy 1.3 mi

9

Easy 2.4 mi

Run: 38.8 mi

10

Easy 400 m

Easy 2.1 mi

Easy 1.4 mi

Interval 1.4 mi

Interval 0.8 mi

Easy 2.6 mi

11

Easy 5.8 mi

12

Easy 1.9 mi

Interval 600 m

Interval 470 m

Easy 1.8 mi

13

Easy 900 m

Easy 3.6 mi

14

Easy 1.2 mi

Easy 1.3 mi

Easy 1 mi

Tempo 1 mi

Easy 0.6 mi

Easy 800 m

Easy 1400 m

15

Easy 7.3 mi

Easy 2.2 mi

16

Easy 4.1 mi

Run: 42.9 mi

17

Easy 1.2 mi

Pole Dancing 30:00

Easy 1.5 mi

Interval 4000 m

Tempo 1.4 mi

Easy 1.2 mi

18

Pole Dancing 10:00

Easy 5.4 mi

19
20
21
22
23

Pole Dancing: 40:00

Run: 13.1 mi

24
25
26
27
28
29
1