Monthly View


Jump to:
May 2024
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22
23
24
25
26

Walk 4.8 mi

27

Walk 4.6 mi

28

Walk 4.1 mi

Walk: 13.5 mi

29
30

Walk 3.6 mi

1
2
3

Easy 2 mi

Walk 1 mi

Easy 1 mi

Walk 0.8 mi

4

Easy 3 mi

Walk 1.1 mi

5

Easy 3 mi

Walk 1.1 mi

Run: 9 mi

Walk: 7.5 mi

6
7

Easy 2 mi

Walk 1.6 mi

8
9
10

Easy 4.3 mi

Walk 0.5 mi

11

Easy 3.1 mi

Walk 0.8 mi

12

Easy 4 mi

Walk 0.6 mi

Run: 13.3 mi

Walk: 3.4 mi

13
14

Easy 3.1 mi

Walk 0.5 mi

15
16
17

Easy 4.3 mi

Walk 0.5 mi

18

Easy 4 mi

Walk 0.5 mi

19

Easy 3.1 mi

Walk 1 mi

Run: 14.4 mi

Walk: 2.5 mi

20
21

Easy 3.1 mi

Walk 0.5 mi

22
23
24

Easy 4.3 mi

Walk 0.5 mi

25

Easy 4 mi

Walk 0.5 mi

26

Easy 3.1 mi

Walk 1 mi

Run: 14.4 mi

Walk: 2.5 mi

27
28

Easy 3.1 mi

Walk 0.5 mi

29
30
31

Easy 4.3 mi

Walk 0.5 mi

1

Easy 4 mi

Walk 0.5 mi

2

Easy 3.1 mi

Walk 1 mi

Run: 14.4 mi

Walk: 2.5 mi