Monthly View


Jump to:
October 2023
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
25

Spin 30:01

Rowing 5 km

26

Strength 56:20.71

27

Easy w/Strides 5 mi

Walk 0.5 mi

28

Bike 32:01.03

Easy 22:03.48

29

Default 2.1 mi

Powerwalk 2.2 mi

30

Strength 1:08:48.72

1

Walk 2.2 mi

Bike: 32:01.03

Powerwalk: 2.2 mi

Rowing: 3.1 mi

Run: 1:28:33.12

Spin: 30:01

Strength: 2:05:09.43

Walk: 2.7 mi

2

Easy 3.7 mi

3

Powerwalk 4.1 mi

4

Strength 45:18.28

5

Easy 4.5 mi

6
7

Race 6.3 mi

8

ElliptiGO 16.7 mi

ElliptiGO: 16.7 mi

Powerwalk: 4.1 mi

Run: 14.5 mi

Strength: 45:18.28

9

ElliptiGO 13.1 mi

10

Spin 35:00.79

Rowing 5 km

11

Strength 1:02:34.03

12

ElliptiGO 10.3 mi

13

Powerwalk 4.3 mi

14

Strength 44:42.35

Walk 2.4 mi

15

ElliptiGO: 23.4 mi

Powerwalk: 4.3 mi

Rowing: 3.1 mi

Spin: 35:00.79

Strength: 1:47:16.38

Walk: 2.4 mi

16

ElliptiGO 13.9 mi

17

Strength 1:06:42.11

18

Easy w/Strides 3.2 mi

Powerwalk 1.4 mi

19

ElliptiGO 12.6 mi

Powerwalk 1.8 mi

20

Default 4.1 mi

Powerwalk 1.1 mi

21

ElliptiGO 10.3 mi

22

Strength 52:55.70

Walk 2.3 mi

ElliptiGO: 36.8 mi

Powerwalk: 4.3 mi

Run: 7.3 mi

Strength: 1:59:37.81

Walk: 2.3 mi

23

ElliptiGO 12.8 mi

24

Easy 4 mi

Powerwalk 1 mi

25

Strength 1:07:16.19

26

Powerwalk 4 mi

27

Threshold 4.1 mi

Powerwalk 1.5 mi

28

Walk 7.9 mi

29

Strength 52:55.85

ElliptiGO: 12.8 mi

Powerwalk: 6.5 mi

Run: 8.1 mi

Strength: 2:00:12.04

Walk: 7.9 mi

30

Hill Repeats 5.2 mi

31

Strength 1:15:05.20

1

Powerwalk 4 mi

2

ElliptiGO 14 mi

3

Strength 49:35.15

4

Walk 4 mi

Walk 1 mi

5

Strength 49:08.15

ElliptiGO: 14 mi

Powerwalk: 4 mi

Run: 5.2 mi

Strength: 2:53:48.50

Walk: 5 mi