Monthly View


Jump to:
January 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
23

Easy 4.2 mi

Easy 7.1 mi

24

Hill 8 mi

25
26
27
28
29

Easy 3 mi

Run: 22.3 mi

30

Default 5 mi

31

Easy 6.3 mi

1

Easy 7 mi

2

Easy 5.4 mi

3

Easy 7 mi

Easy 2 mi

4

Easy 6.9 mi

Easy 3 mi

5

Long 11.9 mi

Run: 54.5 mi

6

Easy 9.6 mi

7

Easy 6 mi

Interval 2.5 mi

Default 2.1 mi

8

Easy 9.6 mi

9

elliptigo 1.7 mi

Easy 2.1 mi

10

Easy 1200 m

Easy 2.2 mi

Easy 2 mi

Tempo 2 mi

11

Default 8.1 mi

12

Easy 10 mi

elliptigo: 1.6 mi

Run: 56.8 mi

13

Easy 6.6 mi

Easy 4 mi

14

Easy 2 mi

Bike 17:00

Easy 2.2 mi

Interval 2.9 mi

15

aqua jog 40:00

elliptigo 1:00:00

16

Easy 9.5 mi

17

Easy 3.9 mi

18

Easy 2 mi

Easy 1.6 mi

19

aqua jog: 40:00

Bike: 17:00

elliptigo: 1:00:00

Run: 34.7 mi

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2