Monthly View


Jump to:
May 2024
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22
23
24
25
26

Easy 9:30+ 3 mi

27
28

Run: 3 mi

29
30
1

Easy 9:30+ 3 mi

2
3
4

Race 3.1 mi

5

Run: 6.1 mi

6
7
8
9

Easy 9:30+ 2 mi

walk 0.9 mi

10
11
12

Run: 2 mi

walk: 0.8 mi

13
14

Easy 9:30+ 3 mi

15
16

Easy 9:30+ 2.5 mi

17

Easy 9:30+ 4.6 mi

18
19

Easy 9:30+ 4.1 mi

Run: 14.3 mi

20

weight

walk 1.4 mi

21

Easy 9:30+ 5.1 mi

22

walk 1.3 mi

23
24

Easy 9:30+ 3.2 mi

25
26

Run: 8.3 mi

walk: 2.7 mi

27
28

Easy 9:30+ 2.9 mi

29

walk 1.3 mi

30

Easy 9:30+ 4.3 mi

31
1
2

Run: 7.1 mi

walk: 1.3 mi