Monthly View


Jump to:
July 2024
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
24

Easy 9:30+ 5.1 mi

25

walk 0.9 mi

26

Easy 9:30+ 3.8 mi

walk 1.4 mi

27

walk 1.3 mi

28
29
30

Kayak 1.2 mi

Kayak: 1.2 mi

Run: 8.9 mi

walk: 3.5 mi

1
2

Easy 9:30+ 4.1 mi

Core-Strength 5:27.11

3
4
5
6

Kayak 0.9 mi

7

Core-Strength 9:30.92

Core-Strength: 14:58.03

Kayak: 0.9 mi

Run: 4.1 mi

8

Easy 9:30+ 3.1 mi

9
10

Easy 9:30+ 3.5 mi

11

Core-Strength 8:41.43

12

Easy 9:30+ 4.7 mi

13
14

Core-Strength: 8:41.43

Run: 11.3 mi

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4