Monthly View


Jump to:
June 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
25
26

Easy 7 km

27

Easy 10.2 km

28

Easy 10.5 km

29
30

Trail 21.2 km

31

Trail 12.7 km

Easy 9.2 km

Run: 70.9 km

1
2

Easy 8.1 km

Easy 10.3 km

3

Trail 13.7 km

4

Trail 8.6 km

5
6

Long 25.2 km

7

Trail 15.4 km

Easy 6.6 km

Run: 87.8 km

8
9

Easy 11.2 km

10

Hill 6.3 km

11

Trail 8.1 km

12
13

Long 31.4 km

14

Trail 15.8 km

Run: 72.8 km

15
16

Trail 16.1 km

17

Hill 8.4 km

18

Trail 9.1 km

19
20

Long 30.1 km

21

Trail 12.6 km

Run: 76.4 km

22
23

Easy 10.6 km

24

Hill 0.3 km

Hill 11.1 km

Easy 8.5 km

25

Trail 6.7 km

26

Easy 8.3 km

27

Long 20.2 km

28

Run - Trail: 16 km

Run: 65.9 km

29

Trail 11.2 km

30

Run - Easy: 10 km

1

Hill 10.4 km

2

Trail 30.7 km

3
4

Trail 6.1 km

Trail 12.2 km

5

Run - Trail: 12 km

Run: 70.7 km