Monthly View


Jump to:
July 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
24

Easy 8.6 mi

25

WU/CD 4.5 mi

Threshold 6.6 mi

26

Easy 8.8 mi

Strides 400 m

27

Easy 4.5 mi

28

Medium Long 10.9 mi

29

Easy 6.1 mi

Easy 1.2 mi

30

Easy 7.7 mi

Run: 59.1 mi

1

Day Off

2

Easy 8.6 mi

3

Easy 8.9 mi

Strides 400 m

4

Easy 8.1 mi

5

Easy 8.7 mi

6

Easy 8.7 mi

Strides 400 m

Strength

7

Long 15.6 mi

Run: 59 mi

Strength: 1 times

8

Easy 8.7 mi

9

Easy 8.5 mi

10

Easy 7.3 mi

11

Medium Long 10 mi

12

Easy 4.5 mi

13

Long 16 mi

14

Easy 6.9 mi

Run: 61.8 mi

15

Easy 8.7 mi

16

Easy 8.7 mi

17

Easy 6.5 mi

18
19

GLR

20

GLR

21

GLR

Run: 23.9 mi

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4