Monthly View


Jump to:
July 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21

Easy 2.2 mi

22

Easy 3.2 mi

23

Easy 2 mi

24

Easy 4 mi

25

Easy 3.9 mi

26

Easy 5.1 mi

27

Easy 6.8 mi

Run: 27.1 mi

28

Easy 2.2 mi

29

Virtual Race 3.1 mi

30

Easy 4 mi

1

Race 3.1 mi

2

Easy 6 mi

3

Long 10 mi

4

Easy 2 mi

Run: 30.4 mi

5

Easy 2 mi

6

Easy 5 mi

7

Easy 2.4 mi

8

Easy 4.2 mi

9

Easy 3.5 mi

10

Easy 5 mi

11

Easy 4.7 mi

Run: 26.7 mi

12

Easy 2 mi

13

Easy 5.1 mi

14

Easy 4.2 mi

15

Easy 1.2 mi

16

Easy 5.5 mi

17

Easy 4.5 mi

18

Long 10.1 mi

Run: 32.5 mi

19

Easy 2 mi

20

Easy 4 mi

21

Easy 5 mi

22

Easy 1.1 mi

23

Easy 4.1 mi

24

Easy 5 mi

25

Weights

Long 7.7 mi

Run: 28.9 mi

26

Easy 2.2 mi

27

Easy 5 mi

28

Run - Easy: 1:00:00

29

Run - Easy: 1:30:00

30

Run - Easy: 25:00

31

Run - Long: 2:30:00

1

Run - Easy: 1:00:00

Run: 7.2 mi