Monthly View


Jump to:
January 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21

Easy 8 km

22
23

Easy 8 km

24
25
26

Easy 9.6 km

27

Easy 8 km

Run: 33.6 km

28
29

Threadmill 6.5 km

30

Threadmill 6 km

31
1

Easy 7 km

2
3

Easy 7.5 km

Run: 27 km

4
5

Easy 8 km

6

Easy 8 km

7
8
9
10

Run: 16 km

11
12
13

Threadmill 4 km

14
15
16

Easy 7.5 km

17

Threadmill 6 km

Run: 17.5 km

18
19

Threadmill 6 km

20

Threadmill 6 km

21
22

Easy 5 km

23

Easy 7.4 km

24

Easy 8 km

Run: 32.4 km

25
26
27
28
29
30
31