Run: Fartlek Previous Next

11/29/2012

6.8 mi

50:00

7:23 mi

Notes

1 mile warm-up at 8:00 pace, 1/2 mile at 8.5, 1/2m 7.5, 3/4m 8.6, 1/4m 7.5, 1m 8.7, 1/4m 7.5, 3/4m 8.8, 1/4m 7.5, 1/2m 8.9, 1/4m 7.5, 1/4m 9.0, 1:15 at 7.5

Comments