Monthly View


Jump to:
January 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
23

Easy Run 5.5 mi

24

Steady-State Run 8.1 mi

25

Easy Run 4.2 mi

26

Easy Run 6.1 mi

27

Easy Run 4.2 mi

28

Long 14 mi

29

Run - Easy Run: 4 mi

Run: 42.1 mi

30
31

Run - Long: 10 mi

1

Easy Run 4.1 mi

2

Run - Easy Run: 8 mi

3

Run - Easy Run: 4 mi

4

Long 10 mi

5

Easy Run 4 mi

Run: 18.2 mi

6

Easy Run 5 mi

7

Prgsn Run 70-85% 8.5 mi

8

Easy Run 4.2 mi

9

Interval 8 mi

10

Easy Run 4.5 mi

11

Long 14.1 mi

12

Run - Easy Run: 5 mi

Run: 44.2 mi

13

Easy Run 4.2 mi

14

Long 8.8 mi

15

Easy Run 4.8 mi

16

Easy Run 7.3 mi

17

Run - Easy Run: 4 mi

18

Run - Long: 12 mi

19

Run - Easy Run: 5 mi

Run: 25.1 mi

20
21

Run - Long: 10 mi

22

Run - Easy Run: 5 mi

23

Run - Easy Run: 8 mi

24

Run - Easy Run: 5 mi

25

Run - Long: 16 mi

26

Run - Easy Run: 5 mi

27
28

Run - Easy Run: 10 mi

29

Run - Easy Run: 5 mi

30

Run - Easy Run: 8 mi

31

Run - Easy Run: 5 mi

1

Run - Long: 12 mi

2

Run - Easy Run: 5 mi