Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
11/9/2019 Run
Sweet Tea 10k
Race 10.0 km 33:26 5:23
10/26/2019 Run
James Island Connector Run
Race 10.0 km 35:07 5:40
4/6/2019 Run
Cooper River Bridge Run
Race 10.0 km 33:39 5:25
3/16/2019 Run
Shamrock Shuffle
Race 10.0 km 34:35 5:34
10/27/2018 Run
James Island Connector Run
Race 10.0 km 34:57 5:38
10/6/2018 Run
IOP Connector Run
Race 10.0 km 37:03 5:58
10/28/2017 Run
James Island Connector Run
Race 10.0 km 35:34 5:44
2/25/2017 Run
Lifepoint Race for Life 10K
Race 10.0 km 36:30 5:53
4/2/2016 Run
Cooper River Bridge Run
Race 10.0 km 33:56 5:28
10/24/2015 Run
James Island Connector Run
Race 10.0 km 35:49 5:46
3/28/2015 Run
Cooper River Bridge Run
Race 10.0 km 34:02 5:29
11/1/2014 Run
James Island Connector Run
Race 10.0 km 35:16 5:41