Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
5/25/2017 Run   Tempo 2.5 mi 15:38 6:16
5/25/2017 Run   Warmup/Cooldown 1.1 mi 7:58 7:36
5/5/2016 Run   Easy 4.5 mi 31:34 7:04
3/26/2016 Run   Warmup/Cooldown 1.0 mi 7:22 7:18
3/26/2016 Run   Recovery 3600.0 m 21:00 9:24
3/26/2016 Run   Interval 3600.0 m 10:17 4:36
3/26/2016 Run   Warmup/Cooldown 2.0 mi 14:54 7:25
2/20/2016 Run
Messa 8k for H20
Race 8.0 km 26:50 5:24
1/1/2016 Run
New Years Run for Sight 4M
Race 4.0 mi 21:45 5:27
12/19/2015 Run
Nexton Cocoa Cup 5k
Race 5.0 km 16:30 5:19
10/24/2015 Run
James Island Connector Run
Race 10.0 km 35:49 5:46
10/17/2015 Run
Susan G. Komen Lowcountry Race for the Cure
Race 5.0 km 17:02 5:29
10/10/2015 Run
Crowfield Plantation 5k
Race 5.0 km 16:21 5:16
9/12/2015 Run
Saratoga Invitational
Race 6.0 km 20:22 5:28
8/27/2015 Run
Daniel Island Thirsty Thursday 5k
Race 5.0 km 16:53 5:27
6/6/2015 Run
Floppin Flounder 5k
Race 5.0 km 17:05 5:30
5/28/2015 Run
Daniel Island Thirsty Thursday 5k
Race 5.0 km 17:22 5:36