Monthly View


Jump to:
May 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Walk 2.1 mi

23

Default 6 mi

Default 1 mi

24
25

Default 10 mi

26

Default 4 mi

27
28

Default 1.5 mi

Default 8 mi

Run: 30.5 mi

Walk: 2.1 mi

29

Bike 13.6 mi

30

Default 7.6 mi

1

Default 5 mi

Walk 0.5 mi

2

Default 8.3 mi

3
4

Default 1.8 mi

Default 3.6 mi

Default 0.6 mi

5

Default 9.2 mi

Bike: 13.6 mi

Run: 36 mi

Walk: 0.5 mi

6
7

Default 13.3 mi

Default 0.3 mi

8

Default 4 mi

9

Default 1.4 mi

Default 6.8 mi

10
11
12

Default 10.4 mi

Run: 36.2 mi

13
14

Default 7.2 mi

Default 0.4 mi

15

Walk 0.3 mi

Default 6.1 mi

16
17
18

Default 3.5 mi

Walk 0.6 mi

19

Default 2 mi

Default 13.3 mi

Run: 32.5 mi

Walk: 0.8 mi

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2