Monthly View


Jump to:
August 2022
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
25

Other 6.6 mi

Swim 500 yd

26
27

Swim 1.1 mi

Easy 5.1 mi

28

Swim 0.9 mi

Tempo 6.5 mi

Weights 20:00

29

Bike 6.9 mi

Bike 13.9 mi

30

Easy 4 mi

Swim 1.1 mi

31

Long 8.8 mi

Weights 24:35

Bike: 20.8 mi

Other: 6.6 mi

Run: 24.3 mi

Swim: 3.3 mi

Weights: 44:35

1

Bike 6.5 mi

Bike 15.7 mi

2

Swim 2000 yd

Interval 5.8 mi

3

Bike 6.5 mi

Easy 4.1 mi

Bike 6.5 mi

4

Swim 2000 yd

5

Easy 6.6 mi

6

Clear Lake

7

Bike: 35 mi

Run: 16.4 mi

Swim: 2.3 mi

8

Swim 1.1 mi

9

Swim 1.3 mi

Interval 6.6 mi

10

Swim 2200 m

Weights 30:00

11
12

Tempo 6.6 mi

13
14

Run: 13.2 mi

Swim: 3.7 mi

Weights: 30:00

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4