Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
10/15/2017 Run
Pumpkin Run - 45.69%
Race 5.0 km 30:26 9:48
9/29/2013 Run
Linda Yalem Safety Run - 32.5
Race 5.0 km 28:41 9:14
8/14/2013 Run
Moonlight Run - 32.5
Race 5.0 km 28:44 9:15
5/4/2013 Run
Grand Island Half Marathon - 34.5
Race 13.1 mi 2:05:46 9:37
4/14/2013 Run
Shoes for the Shelter 5k - 37.2
Race 5.0 km 25:35 8:15
3/2/2013 Run
Shamrock Run - 36.7
Race 8.0 km 42:31 8:34
2/9/2013 Run
Lockport Y-10 - 32.3
Race 10.0 mi 1:39:31 9:58
11/22/2012 Run
Turkey Trot - 36.9
Race 8.0 km 42:18 8:31
11/3/2012 Run
Buffalo Runners 10k - 31.9
Race 10.0 km 1:00:34 9:45
9/14/2012 Run
Brothers of Mercy - 34.5
Race 5.0 km 27:17 8:47
8/15/2012 Run
Moonlight Run - 28.9
Race 5.0 km 31:37 10:11
8/4/2012 Run
Taste of Lancaster - 28.9
Race 5.0 km 31:40 10:12
5/25/2012 Run
Run for Justice - 29.8
Race 5.0 km 30:49 9:56
3/3/2012 Run   Race 4.5 mi 44:06 9:43
11/24/2011 Run
El Paso Turkey Trot - 29.5
Race 5.0 km 31:05 10:01