Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
11/10/2012 Run
City of Winter Garden 5k
R 5.0 km 19:33 6:18
10/27/2012 Run
Bella Collina 5k
R 5.0 km 19:50 6:24
7/12/2012 Run
Orlando Urban Trail 5k
R 5.0 km 19:42 6:21
4/21/2012 Run
Zoe 5k, Oviedo, FL
R 5.0 km 20:08 6:29
12/17/2011 Run
Lake Louisa 5k
R 5.0 km 20:57 6:45
10/22/2011 Run
Oakland Park 5k
R 5.0 km 21:12 6:50
4/30/2011 Run
City of Winter Garden 5k
R 5.0 km 21:30 6:56
9/12/2009 Run
Casselberry Autumn Rock n Run 5k
R 5.0 km 26:17 8:28
11/15/2008 Run
City of Winter Garden 5k
R 5.0 km 27:42 8:55
4/19/2008 Run
City of Winter Garden 5k
R 5.0 km 26:02 8:23
4/12/2008 Run
Windermere Run Among the Lakes 5k
R 5.0 km 28:25 9:09
7/4/2006 Run
Pensacola Firecracker 5k
R 5.0 km 27:37 8:54
10/15/2005 Run
Albertson's 5k Run for Mental Health
R 5.0 km 25:36 8:15
7/30/2005 Run
Josh Sprinkle Memorial 5k
R 5.0 km 25:55 8:21
5/7/2005 Run
Pensacola Fiesta Run 5k
R 5.0 km 24:38 7:56
12/4/2004 Run
Fort Walton Beach Jingle Bell Run 5k
R 5.0 km 25:04 8:05