Monthly View


Jump to:
July 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Easy 4 mi

Yoga 11:55

23

Bike 7.1 mi

Other 25:08

24

Easy 6.1 mi

25

Other 4:55

Easy 4 mi

26

Bike 8.3 mi

27
28

Long 12 mi

Bike: 15.3 mi

Other: 30:03

Run: 26.1 mi

Yoga: 11:55

29

Yoga 11:44

Trail 4 mi

30

Fartlek 7 mi

Other 11:44

1

Easy 6 mi

2

Combo 8 mi

3

Bike 7.3 mi

4

Long 14 mi

Other 5:07

5

Bike 7.9 mi

Bike: 15.1 mi

Other: 16:51

Run: 39.1 mi

Yoga: 11:44

6

Yoga 12:20

Easy 4 mi

7

Other 23:00

Fartlek 6 mi

8
9
10
11
12

Other: 23:00

Run: 10 mi

Yoga: 12:20

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2