Monthly View


Jump to:
November 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
26

Easy 4 mi

27

Walk 3.2 mi

28

Easy 5.6 mi

29

Fartlek 6.5 mi

Weights 47:23

30

Bike 8 mi

31

Long 9.2 mi

1

Bike 10.8 mi

Bike: 18.8 mi

Run: 25.3 mi

Walk: 3.2 mi

Weights: 47:23

2

Easy 6 mi

3
4

Easy 5.6 mi

5

Tempo 5.8 mi

Weights 46:09

6

Bike 7 mi

7

Long 9.5 mi

8

Walk 5.4 mi

Bike: 7 mi

Run: 26.9 mi

Walk: 5.3 mi

Weights: 46:09

9

Trail 4 mi

Yoga 12:21

10

Other 30:41

Rowing machine 5000 m

11

Other 14:28

Easy 4 mi

12

Easy 6 mi

13

Walk 3.5 mi

14

Long 10 mi

15

Hill 6 mi

Other: 45:09

Rowing machine: 3.1 mi

Run: 30 mi

Walk: 3.5 mi

Yoga: 12:21

16

Easy 4 mi

Yoga 14:08

17

Easy 6 mi

18

Other 10:54

Easy 4 mi

19

Hill 6 mi

20

Yoga 10:44

Walk 5.4 mi

21

Long 10 mi

22

Bike 7.5 mi

Bike: 7.5 mi

Other: 10:54

Run: 30 mi

Walk: 5.4 mi

Yoga: 24:52

23

Yoga 18:17

24
25
26
27
28
29

Yoga: 18:17

30
1
2
3
4
5
6