Monthly View


Jump to:
February 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
18

Yoga 10:31

Trail 5.4 mi

19

Hill 8 mi

20

Easy 4 mi

21

Other 7:03

Interval 8 mi

22

Bike 5.4 mi

23

Long 12.4 mi

24

Walk 1.3 mi

Bike: 5.4 mi

Other: 7:03

Run: 37.8 mi

Walk: 1.3 mi

Yoga: 10:31

25

Yoga 10:33

Easy 4 mi

26

Interval 8 mi

27

Trail 4 mi

28

Interval 8 mi

29

Rowing machine 5000 m

Other 1 mi

30

Long 14 mi

31

Bike 7.2 mi

Walk 3.3 mi

Bike: 7.2 mi

Other: 1 mi

Rowing machine: 3.1 mi

Run: 38 mi

Walk: 3.3 mi

Yoga: 10:33

1

Easy 4 mi

Yoga 10:36

2

Easy 8 mi

3
4

Interval 8.9 mi

5

Walk 3.2 mi

6

Long 13.1 mi

7

Walk 2.6 mi

Other 6:35

Other: 6:35

Run: 33.9 mi

Walk: 5.8 mi

Yoga: 10:36

8

Easy 4 mi

Yoga 10:17

9

Hill 7.3 mi

10

Trail 4 mi

11

Other 6:33

Combo 8.5 mi

12
13

Long 15.5 mi

14

Bike 9 mi

Bike: 9 mi

Other: 6:33

Run: 39.3 mi

Yoga: 10:17

15

Bike 11 mi

Rowing machine 2000 m

16

Rowing machine 4400 m

Bike 6 mi

17

Easy 4 mi

18

Easy 4 mi

19

Walk 1.6 mi

20

Long 10 mi

21

Walk 4 mi

Bike: 17 mi

Rowing machine: 4 mi

Run: 18 mi

Walk: 5.6 mi

22

Other 6:06

Trail 4 mi

23
24
25
26
27
28

Other: 6:06

Run: 4 mi