Monthly View


Jump to:
October 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21

Trail 6 mi

22

Easy 2 mi

Interval 3 mi

Easy 1.2 mi

23

Other 13:45

Easy 4 mi

24

Long 8.1 mi

25

Rowing machine 5000 m

Other 2 mi

26

Long 16.2 mi

27

Yoga 10:50

Bike 7.4 mi

Bike: 7.4 mi

Other: 38:45

Rowing machine: 3.1 mi

Run: 40.5 mi

Yoga: 10:50

28

Easy 6 mi

29

Combo 6.6 mi

Other 18:37

30

Trail 4 mi

1

Fartlek 6.1 mi

Other 9:01

2

Walk 3.3 mi

3

Long 14.1 mi

4

Bike 8 mi

Yoga 11:02

Bike: 8 mi

Other: 27:38

Run: 36.8 mi

Walk: 3.3 mi

Yoga: 11:02

5

Yoga 17:44

Easy 6 mi

6

Iced my knee twice during...

Other 17:13

Interval 7 mi

7

Other 4:42

Easy 4 mi

8

Other 9:04

Fartlek 6.5 mi

9

Bike 25.7 mi

10

Long 10 mi

11

Yoga 10:51

Bike 7.4 mi

Bike: 33.2 mi

Other: 30:59

Run: 33.5 mi

Yoga: 28:35

12

Easy 6 mi

13

Bike 7.5 mi

14

Other 12:47

Trail 4 mi

15

Bike 6.7 mi

16

Long 16.3 mi

17

Long 20.6 mi

Long 4.1 mi

18

Yoga 12:37

Bike: 14.2 mi

Other: 12:47

Run: 50.9 mi

Yoga: 12:37

19

Yoga 20:11

Bike 16.7 mi

20

Walk 3.5 mi

21

Easy 4 mi

22

Bike 10.4 mi

23

Easy 5.8 mi

24

Bike 23.2 mi

25

Long 8.1 mi

Bike: 50.3 mi

Run: 17.9 mi

Walk: 3.5 mi

Yoga: 20:11

26

Easy 4 mi

27

Walk 3.2 mi

28

Easy 5.6 mi

29

Fartlek 6.5 mi

Weights 47:23

30

Bike 8 mi

31

Long 9.2 mi

1

Bike 10.8 mi

Bike: 18.8 mi

Run: 25.3 mi

Walk: 3.2 mi

Weights: 47:23