Monthly View


Jump to:
July 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21

Easy 4 mi

22

Interval 6 mi

23

Weights 32:39

Easy 4 mi

24

Hill 8 mi

25

Bike 9 mi

26

Long 15 mi

27

Bike: 9 mi

Run: 37 mi

Weights: 32:39

28

Other 3:46

Easy 4 mi

Walk 2.8 mi

29

Fartlek 7.1 mi

30

Other 3:18

Easy 4 mi

1

Other 7:39

Trail 6 mi

2

Easy 3 mi

3

Walk 2.5 mi

Easy 1.1 mi

Race 3.1 mi

Easy 0.6 mi

4

Bike 6 mi

Bike: 6 mi

Other: 14:43

Run: 28.9 mi

Walk: 5.2 mi

5

Long 10.9 mi

6

Interval 6.3 mi

7

Easy 4.1 mi

8

Walk 3.6 mi

Bike 9.8 mi

9

Trail 4 mi

10

Long 15 mi

11

Bike 7.7 mi

Bike: 17.5 mi

Run: 40.3 mi

Walk: 3.6 mi

12

Easy 4 mi

Other 1:15:00

13

Weights 4:06

Hill 7 mi

14

Easy 4 mi

15

Easy 0.9 mi

Interval 5.5 mi

16

Bike 9 mi

17

Long 16 mi

18

Bike 6.9 mi

Bike: 15.8 mi

Other: 1:15:00

Run: 37.5 mi

Weights: 4:06

19

Other 3:02

Other 4:01

Trail 4 mi

20

Interval 6.4 mi

21

Other 2:52

Easy 4 mi

22

Other 6:59

Combo 8 mi

23

Walk 3.4 mi

24

Trail 5.2 mi

25

Long 17 mi

Other: 16:54

Run: 44.5 mi

Walk: 3.4 mi

26

Easy 4 mi

27

Fartlek 6.3 mi

28

Weights 5:43

Trail 4 mi

29

Easy 5 mi

30

Bike 7.6 mi

31

Marathon Pace 12 mi

1

Walk 2.3 mi

Bike: 7.6 mi

Run: 31.3 mi

Walk: 2.3 mi

Weights: 5:43