Monthly View


Jump to:
December 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
23

Strength 36:29.19

24

Swim 1.5 km

Easy 11.5 km

25

Threshold 8.3 km

26

Easy 9.2 km

Strength 38:23.48

27

Easy 10 km

28

Reps 13 km

29

Run: 52.1 km

Strength: 1:14:52.67

Swim: 1.5 km

30

Strength 47:17.91

1

Easy 10.4 km

2
3
4
5
6

Run: 10.4 km

Strength: 47:17.91

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3