Monthly View


Jump to:
July 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Easy 4.1 mi

23

Easy 8.6 mi

24

Easy 5.5 mi

Disc Golf 30:00

25

Easy 6.2 mi

Disc Golf 35:00

26

Easy 8.6 mi

27

Disc Golf 4:00:00

Easy 7.4 mi

28

Run - Long: 14 mi

Disc Golf 2:00:00

Disc Golf: 7:05:00

Run: 40.3 mi

29

Easy 8.6 mi

30

Interval 9.8 mi

1

Easy 6.3 mi

2

Disc Golf 2:00:00

Easy 6.9 mi

3

Easy 7.2 mi

4

Walk 6 mi

Easy 7.7 mi

5

Disc Golf 4:00:00

Easy 8.2 mi

Disc Golf: 6:00:00

Run: 54.7 mi

Walk: 6 mi

6

Easy 8.2 mi

7

Disc Golf 40:00

Easy 9.1 mi

8

Disc Golf 40:00

Easy 5.5 mi

9

Disc Golf 25:00

10

Disc Golf 1:30:00

Easy 7 mi

11

Easy 7 mi

Walk 1 mi

12

Hike 8.1 mi

Disc Golf: 3:15:00

Hike: 8.1 mi

Run: 36.6 mi

Walk: 1 mi

13

Easy 5.2 mi

14
15
16
17
18
19

Run: 5.2 mi

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Bike 11.9 mi

29
30
31
1
2

Bike: 11.9 mi