Monthly View


Jump to:
May 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
20

Easy 5 mi

21
22

Easy 5 mi

23
24

Easy 5 mi

25

Easy 5.5 mi

26

Easy 5 mi

Run: 25.5 mi

27
28

Easy 6.3 mi

29

Easy 5.7 mi

30

Easy 4.1 mi

1

Easy 3.4 mi

2

Easy 7.5 mi

3

Easy 4 mi

Run: 31.1 mi

4
5

Easy 5.1 mi

6

Easy 5.3 mi

7

Easy 6.2 mi

8

Easy 2.2 mi

9

Easy 6.2 mi

10

Easy 6.2 mi

Run: 31.3 mi

11

Easy 5.6 mi

12

Easy 5 mi

13

Easy 5.7 mi

14
15

Easy 4.5 mi

16

Easy 4.2 mi

17

Easy 10 mi

Run: 35 mi

18

Easy 5 mi

19

Easy 5 mi

20
21

Easy 5.1 mi

22

Easy 3.7 mi

23
24

Easy 6.4 mi

Run: 25.2 mi

25

Easy 5.7 mi

26

Easy 6.2 mi

27

Easy 6.2 mi

28

Easy 5.1 mi

29
30
31

Run: 23.2 mi