Monthly View


Jump to:
January 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21
22

Easy 5.6 mi

23

Alpine Ski 15.9 mi

24

Easy 3.8 mi

25

Tempo 4.2 mi

26

Trail 6.2 mi

27

Alpine Ski: 15.9 mi

Run: 19.7 mi

28
29

Easy 6.1 mi

30

Easy 4.1 mi

31

Easy 8 mi

1

Easy 4.1 mi

2

Easy 3.8 mi

3

Easy 8.1 mi

Run: 34.2 mi

4

Easy 4.1 mi

5

Easy 6.6 mi

6
7
8

Bike 18 mi

9

Long 10 mi

10

Bike 23.1 mi

Bike: 41.1 mi

Run: 20.6 mi

11

Easy 4.1 mi

Alpine Ski 24.1 mi

12

Bike 15.3 mi

13

Easy 6.2 mi

14

Bike 18.6 mi

15
16

Alpine Ski 12.3 mi

17

Alpine Ski 13.4 mi

Alpine Ski: 49.8 mi

Bike: 33.9 mi

Run: 10.3 mi

18

Easy 4.1 mi

19

Bike 20.3 mi

20

Easy 3.8 mi

21

Bike 14.7 mi

22

Easy 3.8 mi

23
24

Bike: 35 mi

Run: 11.6 mi

25
26
27
28
29
30
31