Monthly View


Jump to:
January 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
23

Easy 4.3 mi

24

Yoga 0 mi

25

Hike 1.9 mi

26

Long 7.1 mi

27

Easy 3 mi

28

Strength 0.3 mi

29

Easy 4 mi

Hike: 1.8 mi

Run: 18.4 mi

Strength: 0.3 mi

Yoga: 0 mi

30
31
1

Strength 0.2 mi

2
3

Strength 0.1 mi

4

Easy 5 mi

5

Easy 2 mi

Run: 7 mi

Strength: 0.2 mi

6
7

Strength 0.1 mi

8

Easy 5 mi

9

Yoga 0 mi

10

Strength 0.1 mi

11

Easy 5.2 mi

12

Easy 4.1 mi

Run: 14.3 mi

Strength: 0.2 mi

Yoga: 0 mi

13

Strength 0.2 mi

14
15

Easy 5 mi

16

Yoga 30:26.52

17

Strength 0 mi

18

Easy 5 mi

19

Easy 3 mi

Run: 13 mi

Strength: 0.2 mi

Yoga: 30:26.52

20

Yoga 30:26.01

21

Strength 0 mi

22

Easy 5 mi

23

Yoga 0 mi

24

Strength 0.1 mi

25

Easy 5 mi

26

Easy 3 mi

Run: 13 mi

Strength: 0.1 mi

Yoga: 1:28:26.78

27
28
29
30
31
1
2