Monthly View


Jump to:
June 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
24

Rest Day...

25

Training Run/GA 7.7 mi

26

Training Run/GA 9.5 mi

27

Easy 6.2 mi

28

Training Run/GA 5.2 mi

29

Easy 6.1 mi

30

Long 11.3 mi

Rest Day...: 1 times

Run: 46.2 mi

31

Mostly finished garden an...

Rest Day...

1

Easy 8.2 mi

2

Training Run/GA 9.2 mi

Training Run/GA 0.3 mi

Walking 0.8 mi

3

Easy 6.6 mi

4

Progressive Pace 7 mi

5

Training Run/GA 7 mi

6

Long 12 mi

Rest Day...: 1 times

Run: 50.5 mi

Walking: 0.8 mi

7

Rest Day...

8

Easy 8.4 mi

9

Training Run/GA 10.1 mi

10

Easy 6.2 mi

11

Training Run/GA 7.2 mi

12

Easy 7.1 mi

13

Long 11 mi

Rest Day...: 1 times

Run: 50.1 mi

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4