Monthly View


Jump to:
January 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
23

Easy 6.4 mi

24

Steady pace 10.4 mi

25

Easy 6.2 mi

26

Easy 11 mi

27

Fartlek 10 mi

28

Easy 8.2 mi

29

Long 14.4 mi

Run: 66.7 mi

30
31

Steady pace 11.1 mi

1

Easy 9 mi

2

Easy 10.5 mi

3

Fartlek 1.2 mi

Easy 2 mi

M pace 4 mi

Easy 2 mi

4

Easy 8 mi

5

Long 15.1 mi

Run: 62.8 mi

6

Easy 8 mi

7

Easy 4 mi

Tempo 4.5 mi

Strides 0.5 mi

Easy 5 mi

8

Easy 9 mi

9

Easy 10.5 mi

Easy 6 mi

10
11
12

Run: 47.5 mi

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2