Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
11/10/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
Maint Run 4.5 mi 42:24 9:28
10/27/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - Other
Easy 5.3 mi 49:59 9:31
7/31/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps No Hills
Maint Run 3.5 mi 31:13 8:54
6/28/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps No Hills
Maint Run 3.8 mi 30:37 8:09
6/27/2012 Run
Basic Canyon Run
Hill 3.1 mi 31:38 10:17
6/24/2012 Run
Santa Ana River Run
Long 9.0 mi 1:20:41 8:57
6/22/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
Maint Run 4.7 mi 38:33 8:13
6/21/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps No Hills
Easy 3.5 mi 30:07 8:44
6/17/2012 Run
Oak Canyon
Hill 7.6 mi 1:15:08 9:52
6/16/2012 Run
Back Bay - Newport Beach
Long 10.6 mi 1:39:10 9:20
6/14/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps No Hills
Maint Run 3.5 mi 29:56 8:34
6/13/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps No Hills
Maint Run 3.5 mi 29:57 8:34
6/10/2012 Run
Santa Ana River Run
Maint Run 6.1 mi 56:33 9:21
6/9/2012 Run
Downtown Anaheim 5K
Race 3.1 mi 21:58 7:02
6/8/2012 Run   Easy 3.5 mi 29:34 8:29
6/7/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps No Hills
Maint Run 3.8 mi 32:05 8:31
6/6/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps No Hills
Easy 3.5 mi 31:25 8:59
6/3/2012 Run
Ojai to Ocean Half
Race 13.1 mi 1:43:33 7:55
5/29/2012 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 0.5 mi 4:46 9:32
5/29/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - Other
Maint Run 3.1 mi    
5/27/2012 Run
Villa Park 6:42 Run
WarmUp/CoolDown 1.2 mi 11:13 9:31
5/27/2012 Run
Villa Park 6:42 Run
Maint Run 6.5 mi 53:06 8:14
5/26/2012 Run
Huntington Beach - Beach Run
Long 14.0 mi 2:10:15 9:18
5/25/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
Maint Run 4.3 mi 38:41 8:59
5/23/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
Maint Run 8.4 mi 1:13:27 8:43
5/22/2012 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 0.6 mi 5:23 9:48
5/22/2012 Run
Brea-Olinda HS Track
Interval 3.9 mi 25:43 6:35
5/22/2012 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 1.1 mi 10:07 9:08
5/20/2012 Run
Santa Ana River Run
Long 15.8 mi 2:32:22 9:39
5/18/2012 Run
Oak Canyon
Maint Run 7.5 mi 1:14:00 9:51
5/2/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps With Hills
Maint Run 6.2 mi 57:46 9:20
4/29/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
WarmUp/CoolDown 2.0 mi 20:04 9:53
4/29/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
Tempo 2.6 mi 20:06 7:39
4/29/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
WarmUp/CoolDown 1.5 mi 15:39 10:22
4/28/2012 Run
Crystal Cove Beach
Long 10.1 mi 1:31:41 9:06
4/26/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 3 Laps No Hills
Maint Run 5.2 mi 45:09 8:41
4/25/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
Maint Run 4.4 mi 42:16 9:36
4/24/2012 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 0.5 mi 4:50 9:17
4/24/2012 Run
Brea-Olinda HS Track
Interval 3.4 mi 23:06 6:52
4/24/2012 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 1.4 mi 12:03 8:45
4/22/2012 Run
Villa Park 6:42 Run
Tempo 6.5 mi 52:03 8:05
4/21/2012 Run
Yorba Linda Tour
Long 9.8 mi 1:47:50 10:58
4/19/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
Maint Run 4.5 mi 41:13 9:15
4/18/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
Maint Run 4.5 mi 41:34 9:17
4/17/2012 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 0.5 mi 5:03 9:44
4/17/2012 Run
Brea-Olinda HS Track
Interval 3.6 mi 21:42 6:05
4/17/2012 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 0.5 mi 3:34 7:35
4/15/2012 Run
Villa Park 6:42 Run
Tempo 6.4 mi 52:41 8:11
4/14/2012 Run
Santa Ana River Loop
Long 10.6 mi 1:39:17 9:21
4/12/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps No Hills
Maint Run 3.4 mi 29:16 8:34
4/10/2012 Run
Brea-Olinda HS Track
Interval 6.6 mi 54:09 8:15
4/7/2012 Run
Santa Ana River Run
Long 10.0 mi 1:35:51 9:36
4/4/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
Maint Run 4.4 mi 41:32 9:27
4/3/2012 Run
Brea-Olinda HS Track
WarmUp/CoolDown 0.5 mi 5:09 9:55
4/3/2012 Run
Brea-Olinda HS Track
Interval 4.1 mi 28:16 6:58
4/1/2012 Run
Other
Hill 5.9 mi 57:30 9:42
3/31/2012 Run
Oak Canyon
Long 7.4 mi 1:13:13 9:53
3/28/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps No Hills
Maint Run 3.8 mi 32:12 8:25
3/25/2012 Run
Wine Country Half Marathon
Race 13.1 mi 1:43:42 7:55
3/23/2012 Run
Other
Easy 3.1 mi 30:42 9:57
3/20/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps With Hills
Easy 6.2 mi 57:02 9:11
3/18/2012 Run
Santa Ana River Run
Long 18.0 mi 3:11:17 10:37
3/16/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps With Hills
Maint Run 6.1 mi 1:00:22 9:58
3/15/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps With Hills
Maint Run 6.2 mi 1:00:42 9:46
3/14/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 2 Laps With Hills
Maint Run 6.1 mi 55:36 9:11
3/13/2012 Run
Brea-Olinda HS Track
Interval 5.8 mi 48:45 8:21
3/11/2012 Run
Santa Ana River Run
Long 14.0 mi 2:11:14 9:23
3/10/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - 1 Lap with Hills
Easy 4.5 mi 43:55 9:47
3/9/2012 Run
Walnut Canyon Reservoir - Other
Maint Run 3.8 mi 30:22 7:56
3/8/2012 Run
Walnut Canyon/Oak Canyon
Hill 7.4 mi 1:11:39 9:42