Monthly View


Jump to:
May 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
22

Recovery 3.1 mi

23

Easy 8.1 mi

24

Easy 6.1 mi

25

Easy 6.1 mi

26
27

Race 6.2 mi

28

Run: 29.6 mi

29

Recovery 3.1 mi

30

Recovery 8.1 mi

1

Easy 5 mi

2
3

Recovery 4.1 mi

4
5

Race 13.1 mi

Run: 33.4 mi

6

Recovery 3.1 mi

7

Recovery 5.4 mi

8

Recovery 7 mi

9

Easy 7.1 mi

10
11

Recovery 7.1 mi

12

MdLong 12 mi

Run: 41.7 mi

13

Recovery 3.1 mi

14

Easy 9.1 mi

15

Easy 6 mi

16

Recovery 4.1 mi

17
18

Race 5 mi

19

Easy 6.1 mi

Run: 33.4 mi

20

Recovery 3.1 mi

21
22
23
24
25
26

Run: 3.1 mi

27
28
29
30
31
1
2