Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
8/7/2011 Run
nifong wal-mart half marathon
Solo Run 14.0 mi 2:27:26 10:32
7/30/2011 Run
Kathy run
Group Run 12.0 mi 1:56:51 9:43
7/25/2011 Run
trail
Solo Run 8.1 mi 1:20:15 9:54
7/21/2011 Run
Mulch pile
Group Run 8.0 mi 1:08:29 8:34
7/16/2011 Run
Random Route
Solo Run 8.0 mi 1:24:47 10:36
7/16/2011 Run
Random Route
Solo Run 0.5 mi 5:00 10:00
7/16/2011 Run
Random Route
Solo Run 9.0 mi 1:28:00 9:47
7/14/2011 Run
bridge and back
Group Run 8.0 mi 1:07:04 8:23
7/9/2011 Run
trail
Solo Run 17.0 mi 2:45:46 9:46
7/2/2011 Run
Forum to home (trail)
Solo Run 5.0 mi 53:49 10:46
7/2/2011 Run
Trail Run
Group Run 12.1 mi 1:57:23 9:44
6/30/2011 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 8:49 8:39
6/30/2011 Run
Forum to home (trail)
Group Run 7.4 mi 1:08:28 9:14
6/25/2011 Run
Trail Run
Andy Run 18.1 mi 3:02:33 10:06
6/23/2011 Run
golf course
Group Run 8.1 mi 1:15:34 9:20
6/21/2011 Run
Mulch pile
Group Run 8.1 mi 1:12:52 9:03
6/14/2011 Run
dave's devil plus
Group Run 8.1 mi 1:16:36 9:29
6/8/2011 Run
trail
Andy Run 6.2 mi 57:07 9:13
6/2/2011 Run
bridge and back
Group Run 8.1 mi 1:17:22 9:31
5/30/2011 Run
trail
Solo Run 12.1 mi 2:00:10 9:55
5/24/2011 Run
trail
Group Run 8.2 mi 1:15:31 9:10
5/10/2011 Run
Dreier
Group Run 8.5 mi 1:18:46 9:20
5/5/2011 Run
bridge and back
Group Run 8.2 mi 1:11:31 8:46
4/26/2011 Run
Hugh's Hulen Hills
Group Run 8.0 mi 1:08:47 8:35
4/19/2011 Run
trail
Group Run 8.2 mi 1:10:21 8:37
4/14/2011 Run
trail
Group Run 8.2 mi 1:08:48 8:27
4/3/2011 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 8:10 8:01
4/3/2011 Run
rock bridge to new house
Solo Run 8.1 mi 1:14:32 9:13
3/26/2011 Run
Sedalia Half Marathon
Race 13.1 mi 1:44:15 7:57
3/26/2011 Run
Short loop
Solo Run 0.6 mi 4:57 8:51
3/22/2011 Run
dave's devil plus
Group Run 8.1 mi 1:07:31 8:24
3/12/2011 Run
andy work
Dog Run 4.1 mi 37:11 8:59
3/12/2011 Run
Out and back
Solo Run 5.2 mi 50:42 9:43
3/12/2011 Run
run with the eagles
Race 3.1 mi 23:03 7:27
3/12/2011 Run
Out and back
Solo Run 5.2 mi 47:33 9:12
3/7/2011 Run
andy work
Dog Run 4.3 mi 35:07 8:11
3/6/2011 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 8:37 8:27
3/6/2011 Run
nifong wal-mart half marathon
Solo Run 13.1 mi 1:56:38 8:55
3/1/2011 Run
andy work
Dog Run 4.3 mi 38:39 8:59
3/1/2011 Run
Stephens Lake
Solo Run 8.1 mi 1:13:24 9:06
2/24/2011 Run
bridge and back
Group Run 8.2 mi 1:09:42 8:28
2/20/2011 Run
nifong wal-mart half marathon
Solo Run 13.0 mi 2:03:07 9:28
2/18/2011 Run
andy work
Dog Run 4.3 mi 36:03 8:25
2/12/2011 Run
andy work
Dog Run 4.3 mi 37:17 8:38
2/12/2011 Run
Random Route
Solo Run 3.0 mi 29:01 9:35
2/12/2011 Run
Stephens Lake 5k
Race 3.1 mi 22:37 7:18
2/12/2011 Run
Random Route
Solo Run 4.0 mi 35:46 8:57
2/5/2011 Run
Nut race
Race 3.1 mi 23:36 7:31
1/27/2011 Run
andy work
Dog Run 4.3 mi 35:25 8:14
1/25/2011 Run
Out and back
Solo Run 2.1 mi 20:04 9:31
1/25/2011 Run
diva
Group Run 5.0 mi 45:15 9:02
1/15/2011 Run
runner's choice 10/20k
Race 12.5 mi 1:40:49 8:04
1/13/2011 Run
diva
Solo Run 8.0 mi 1:11:02 8:52
12/31/2010 Run
Out and back
Solo Run 1.9 mi 16:47 8:48
12/31/2010 Run
first night
Race 3.1 mi 22:14 7:08
12/31/2010 Run
first night
Dan-dy Run 3.1 mi 25:44 8:27
12/23/2010 Run
Mulch pile
Group Run 9.0 mi 1:19:21 8:49
12/18/2010 Run
Two Loop 20
Group Run 22.6 mi 3:40:00 9:45
12/9/2010 Run
Forum to home (trail)
Group Run 9.0 mi 1:22:12 9:08
12/7/2010 Run
dave's devil plus
Group Run 8.1 mi 1:12:07 8:57
12/2/2010 Run
bridge and back
Group Run 8.0 mi 1:08:09 8:31
11/30/2010 Run
Dreier
Group Run 8.4 mi 1:17:31 9:12
11/27/2010 Run
andy work
Dog Run 4.5 mi 41:06 9:04
11/27/2010 Run
Random Route
Solo Run 4.0 mi 40:10 9:58
11/27/2010 Run
Columns Run
Group Run 6.5 mi 58:59 9:06
11/21/2010 Run
Random Route
Solo Run 0.5 mi 5:08 9:52
11/21/2010 Run
Random Route
Solo Run 5.0 mi 51:37 10:20
11/21/2010 Run
Random Route
Solo Run 8.6 mi 1:22:11 9:36
11/20/2010 Run
Shepard Park
Dog Run 4.3 mi 39:51 9:23
11/20/2010 Run
Trail Run
Group Run 10.4 mi 1:36:17 9:17
11/16/2010 Run
diva
Group Run 8.0 mi 1:09:20 8:40