Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
7/1/2010 Run
rain run
Group Run 8.0 mi 1:06:19 8:18
5/16/2010 Run
Treadmill
Treadmill 7.0 mi 1:01:26 8:47
5/9/2010 Run
Treadmill
Treadmill 7.0 mi 1:09:00 9:52
2/23/2010 Run
Treadmill
Treadmill 6.0 mi 52:00 8:40
10/27/2009 Run
Treadmill
Treadmill 7.5 mi 1:10:00 9:20
10/23/2009 Run
Treadmill
Treadmill 6.0 mi 59:59 10:00
10/19/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:46 9:29
10/19/2009 Run
Treadmill
Treadmill 6.0 mi 55:10 9:12
10/13/2009 Run
Treadmill
Treadmill 7.0 mi 1:02:10 8:53
10/8/2009 Run
Treadmill
Treadmill 7.0 mi 1:10:00 10:00
10/1/2009 Run
Treadmill
Treadmill 7.0 mi 1:10:00 10:00
9/28/2009 Run
Treadmill
Treadmill 7.0 mi 1:10:00 10:00
9/25/2009 Run
Treadmill
Treadmill 7.0 mi 1:00:10 8:36
8/16/2009 Run
Stephens Lake
Andy Run 7.2 mi 1:12:44 10:03
8/16/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 10:03 9:52
8/13/2009 Run
bridge and back
Group Run 7.6 mi 1:01:29 8:05
8/11/2009 Run
Hugh's Hulen Hills
Group Run 7.0 mi 59:45 8:33
8/8/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:55 9:43
8/8/2009 Run
Columns Run
Group Run 12.0 mi 2:01:29 10:08
8/4/2009 Run
Stephens Lake
Andy Run 7.0 mi 1:09:55 9:59
8/4/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:30 9:20
8/2/2009 Run
Shepard Park
Andy Run 4.2 mi 41:39 10:03
8/1/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:57 9:51
8/1/2009 Run
Tripp 10K
Andy Run 8.0 mi 1:22:04 10:15
8/1/2009 Run
Great Sandbagger
Race 10.0 km 55:00 8:52
7/30/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.2 mi 11:01 9:25
7/30/2009 Run
Forum to home (trail)
Group Run 6.5 mi 1:03:51 9:54
7/28/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:44 9:27
7/28/2009 Run
Forum to home (trail)
Group Run 6.8 mi 1:13:45 10:51
7/26/2009 Run
Bethel Park certified 5k
Race 3.1 mi 23:03 7:28
7/26/2009 Run
Random Route
Solo Run 2.0 mi 18:59 9:27
7/25/2009 Run
dog run from new house
Dog Run 4.3 mi 43:04 9:59
7/25/2009 Run
Columns Run
Group Run 10.1 mi 1:40:21 10:00
7/22/2009 Run
Stephens Lake
Solo Run 7.2 mi 1:07:25 9:22
7/21/2009 Run
other chapel hill
Group Run 6.8 mi 1:10:00 10:15
7/20/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:46 9:35
7/20/2009 Run
rock bridge to new house (rock quarry)
Solo Run 7.0 mi 1:09:53 9:57
7/18/2009 Run
Random Route
Solo Run 2.5 mi 22:53 9:18
7/18/2009 Run
dog run from new house
Dog Run 4.3 mi 42:02 9:43
7/18/2009 Run
Trail Run
Group Run 10.3 mi 1:38:02 9:32
7/16/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:19 9:08
7/16/2009 Run
Forum to home (trail)
Group Run 6.4 mi 56:06 8:43
7/12/2009 Run
dog run from new house
Dog Run 4.3 mi 45:20 10:27
7/7/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:06 9:01
7/7/2009 Run
forum to home (stadium)
Group Run 5.0 mi 49:11 9:51
7/4/2009 Run
Trail Run
Dog Run 4.0 mi 39:22 9:49
7/4/2009 Run
Random Route
Solo Run 8.6 mi 1:27:17 10:12
7/1/2009 Run
dog run from new house
Dog Run 4.3 mi 43:35 10:07
6/25/2009 Run
bridge and back
Group Run 6.7 mi 57:56 8:37
6/23/2009 Run
diva
Group Run 6.0 mi 52:35 8:48
6/21/2009 Run
dog run from new house
Dog Run 4.2 mi 42:22 10:04
6/18/2009 Run
forum to home (stadium)
Group Run 6.5 mi 59:32 9:14
6/14/2009 Run
Random Route
Dog Run 1.4 mi 14:24 10:09
6/14/2009 Run
rock bridge to new house
Solo Run 7.5 mi 1:17:05 10:14
6/13/2009 Run
cherry hill
Race 3.2 mi 29:22 9:20
6/13/2009 Run
Columns Run
Group Run 10.7 mi 1:43:09 9:38
6/11/2009 Run
bridge and back
Group Run 7.0 mi 1:02:45 8:57
6/9/2009 Run
Dreier Dirty Half Dozen
Group Run 7.1 mi 1:02:50 8:52
6/2/2009 Run
Random Route
Dog Run 4.0 mi 40:00 10:00
5/30/2009 Run
Random Route
Group Run 10.0 mi 1:39:26 9:57
5/23/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 39:42 9:54
5/21/2009 Run
Diva loop
Solo Run 1.0 mi 10:08 10:02
5/19/2009 Run
Hugh's Hulen Hills
Group Run 6.0 mi 58:08 9:42
5/16/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 39:04 9:46
5/14/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 42:00 10:30
5/12/2009 Run
Tripp 10K
Group Run 3.0 mi 26:50 8:57
5/9/2009 Run
Jay Dix
Race 3.0 mi 23:41 7:51
5/5/2009 Run
diva
Group Run 5.1 mi 52:51 10:25
5/2/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 37:31 9:23
4/22/2009 Run
trail
Dog Run 4.0 mi 36:56 9:15
4/12/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 36:20 9:06
4/9/2009 Run
rain run
Group Run 8.0 mi 1:09:07 8:39
4/4/2009 Run
Random Route
Group Run 17.1 mi 2:45:37 9:42
3/28/2009 Run   Group Run 19.0 mi 3:04:40 9:44
3/26/2009 Run
Tiger run
Group Run 8.2 mi 1:10:44 8:38
3/22/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 38:20 9:35
3/7/2009 Run
Random Route
Andy Run 6.2 mi 1:03:37 10:16
3/7/2009 Run
run with the eagles
Race 3.1 mi 24:39 7:52
3/7/2009 Run
run with the eagles
Andy Run 3.2 mi 29:11 9:02
3/5/2009 Run
bridge and back
Group Run 8.6 mi 1:12:40 8:27
2/28/2009 Run
the usual
Dog Run 4.0 mi 37:39 9:24
2/24/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 37:31 9:23
2/24/2009 Run
Dave's Devil
Group Run 6.7 mi 1:04:17 9:40
2/20/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 36:59 9:15
2/19/2009 Run
Mulch pile
Group Run 7.7 mi 1:07:54 8:50
2/15/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 36:21 9:06
2/14/2009 Run
Out and back
Solo Run 5.0 mi 48:40 9:43
2/14/2009 Run
Out and back
Solo Run 5.0 mi 49:05 9:49
2/10/2009 Run
President's (new) hill
Group Run 7.1 mi 1:02:16 8:44