Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
8/18/2009 Run
diva
Group Run 7.8 mi 1:06:39 8:37
8/15/2009 Run
Battle Gardens home (the long way)
Group Run 18.0 mi 2:50:38 9:29
8/12/2009 Run
Stephens Lake
Andy Run 7.2 mi 1:12:44 10:03
8/12/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:52 9:47
8/6/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:35 9:24
8/6/2009 Run
Forum to home (trail)
Group Run 6.4 mi 56:36 8:52
8/4/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:41 9:36
8/4/2009 Run
Forum to home (trail)
Group Run 6.4 mi 1:02:05 9:43
8/2/2009 Run
Shepard Park
Dog Run 4.0 mi 38:58 9:41
7/27/2009 Run
Stephens Lake
Solo Run 8.2 mi 1:20:51 9:51
7/23/2009 Run
bridge and back
Group Run 7.6 mi 1:05:27 8:35
7/19/2009 Run
trail
Solo Run 6.2 mi 59:07 9:36
7/19/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 8:40 8:40
7/15/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 10:37 10:38
7/15/2009 Run
Stephens Lake
Solo Run 7.1 mi 1:07:45 9:31
7/14/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 10:16 10:10
7/14/2009 Run
Forum to home (trail)
Group Run 6.4 mi 1:04:54 10:10
7/13/2009 Run
Treadmill
Treadmill 7.0 mi 1:09:01 9:51
7/11/2009 Run
dog run from new house
Dog Run 4.4 mi 47:35 10:51
7/11/2009 Run
Columns Run
Group Run 10.1 mi 1:34:43 9:24
7/9/2009 Run
Trail Run
Group Run 6.0 mi 56:10 9:19
7/5/2009 Run
Trail Run
Andy Run 16.0 mi 2:44:20 10:18
7/2/2009 Run
rain run
Group Run 7.0 mi 57:51 8:16
6/30/2009 Run
dog run from new house
Dog Run 4.4 mi 43:13 9:48
6/30/2009 Run
Tripp 10K
Group Run 4.8 mi 41:03 8:35
6/28/2009 Run
Random Route
Solo Run 5.2 mi 51:49 10:02
6/28/2009 Run
dog run from new house
Dog Run 4.3 mi 43:50 10:11
6/27/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 10:25 10:01
6/27/2009 Run
Columns Run
Group Run 9.2 mi 1:29:41 9:44
6/27/2009 Run
home to columns
Solo Run 3.1 mi 29:59 9:48
6/20/2009 Run
dog run from new house
Dog Run 4.3 mi 45:48 10:43
6/20/2009 Run
Two loop twenty
Group Run 9.2 mi 1:27:18 9:28
6/16/2009 Run
forum to home (stadium)
Group Run 4.8 mi 46:00 9:31
6/12/2009 Run
dog run from new house
Dog Run 4.3 mi 42:32 9:51
6/7/2009 Run
Jeff Shikles Memorial 8k
Race 5.0 mi 39:49 7:58
6/6/2009 Run
dog run from new house
Dog Run 4.3 mi 41:09 9:35
6/6/2009 Run
Trail Run
Group Run 6.0 mi 1:00:20 10:04
6/4/2009 Run
Tripp 10K
Group Run 6.0 mi 51:31 8:35
5/24/2009 Run
Dog run
Dog Run 3.0 mi 28:24 9:29
5/21/2009 Run
bridge and back
Group Run 5.6 mi 50:06 8:56
5/17/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 37:36 9:25
5/10/2009 Run
Dog run
Dog Run 3.0 mi 29:46 9:56
5/7/2009 Run
rain run
Group Run 6.1 mi 1:01:22 10:06
5/3/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 39:13 9:47
4/25/2009 Run
2008 Joe Marks course
Race 4.9 mi 38:34 7:50
4/23/2009 Run
Random Route
Group Run 8.1 mi 1:13:46 9:06
4/20/2009 Run
Boston Marathon
Race 26.4 mi 4:07:32 9:23
4/19/2009 Run
Out and back
Group Run 2.0 mi 17:45 8:50
4/18/2009 Run
Out and back
Group Run 4.0 mi 36:43 9:11
4/16/2009 Run
trail
Dog Run 4.0 mi 35:12 8:47
4/14/2009 Run
Dreier
Group Run 8.0 mi 1:12:33 9:05
4/11/2009 Run
Dog run
Dog Run 3.6 mi 34:24 9:34
4/11/2009 Run
trail
Group Run 10.2 mi 1:31:12 9:00
4/7/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 35:39 8:50
4/7/2009 Run
dave's devil plus
Group Run 8.0 mi 1:12:49 9:08
4/3/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 37:09 9:18
3/31/2009 Run
diva
Group Run 8.2 mi 1:12:44 8:54
3/29/2009 Run
Prathersville loop
Solo Run 13.0 mi 2:01:21 9:21
3/23/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 39:03 9:45
3/10/2009 Run
Treadmill
Treadmill 7.0 mi 1:00:15 8:35
3/8/2009 Run
rocky fork loop
Andy Run 7.0 mi 1:01:49 8:50
3/8/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 37:41 9:26
3/3/2009 Run
Tripp 10K spliced
Group Run 8.1 mi 1:13:09 9:01
3/1/2009 Run
the usual
Dog Run 4.0 mi 35:44 8:55
2/26/2009 Run
rain run
Group Run 9.0 mi 1:15:35 8:24
2/21/2009 Run
Prathersville loop
Solo Run 12.2 mi 1:51:57 9:12
2/17/2009 Run
Dreier Dirty Half Dozen
Group Run 8.3 mi 1:15:46 9:08