Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
7/13/2019 Run
Heart of America route
Group Run 14.4 mi 2:28:11 10:19
7/7/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 8.1 mi 1:28:07 10:53
6/29/2019 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 11.4 mi 2:05:39 11:01
6/22/2019 Run
Random Route
Dog Run 12.1 mi 2:08:07 10:34
6/15/2019 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 13.7 mi 2:22:21 10:26
6/4/2019 Run
mulch pile from home
Family Run 5.6 mi 57:26 10:18
5/30/2019 Run
mulch pile from home
Family Run 5.6 mi 55:54 10:04
5/15/2019 Run
Abby 5k
Dog Run 3.2 mi 33:03 10:13
5/9/2019 Run
mulch pile from home
Dog Run 5.2 mi 50:00 9:41
5/2/2019 Run
mulch pile from home
Dog Run 5.5 mi 55:29 10:03
4/25/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 8.1 mi 1:20:16 9:53
4/20/2019 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 11.3 mi 1:56:33 10:18
4/13/2019 Run
Out and back
Dog Run 12.6 mi 2:09:08 10:18
4/7/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 7.6 mi 1:20:16 10:36
3/31/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.0 mi 1:44:35 10:26
3/21/2019 Run
mulch pile from home
Family Run 5.4 mi 53:52 9:55
3/16/2019 Run
Abduction Junction Half Marathon
Dog Run 14.1 mi 2:25:37 10:22
2/24/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.1 mi 1:44:28 10:20
2/3/2019 Run
Random Route
Dog Run 7.4 mi 1:17:32 10:30
1/27/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.2 mi 1:39:20 9:45
1/5/2019 Run
Abduction Junction Half Marathon
Dog Run 12.6 mi 2:01:33 9:39
12/23/2018 Run
Trail Run
Dog Run 7.0 mi 1:05:28 9:19