Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
8/29/2015 Run
cosmo park
Group Run 13.1 mi 2:02:08 9:19
8/16/2015 Run
Random Route
Dog Run 2.1 mi 20:25 9:38
8/16/2015 Run
Rock Bridge flyby try
Dog Run 11.2 mi 1:55:20 10:16
8/11/2015 Run
bridge and back
Family Run 8.2 mi 1:10:38 8:37
8/4/2015 Run
president's hill
Group Run 8.0 mi 1:11:06 8:53
7/23/2015 Run
Miles 8 miler
Family Run 8.0 mi 1:13:08 9:08
7/18/2015 Run
cosmo park
Group Run 17.0 mi 2:33:05 9:00
7/11/2015 Run
WyCo
Solo Run 6.4 mi 1:04:40 10:03
7/11/2015 Run
WyCo
Solo Run 6.5 mi 1:01:28 9:32
6/30/2015 Run
diva
Family Run 8.0 mi 1:06:10 8:16
6/25/2015 Run
Miles 8 miler
Family Run 8.0 mi 1:11:54 8:59
6/20/2015 Run
Out and back
Dog Run 5.5 mi 52:00 9:29
6/20/2015 Run
Random Route
Solo Run 4.5 mi 42:13 9:28
6/20/2015 Run
Two loop twenty
Group Run 10.5 mi 1:35:42 9:05
6/13/2015 Run
andy work
Solo Run 3.3 mi 29:27 9:01
6/7/2015 Run
Out and back
Dog Run 9.2 mi 1:23:34 9:05
6/2/2015 Run
president's hill
Family Run 8.0 mi 1:03:57 7:58
5/23/2015 Run
Shepard Park
Family Run 4.3 mi 37:17 8:43
5/23/2015 Run
cosmo park
Group Run 13.1 mi 1:51:30 8:30
5/19/2015 Run
Hugh's Hulen Hills
Group Run 8.0 mi 1:02:12 7:46
5/12/2015 Run
don's diner run
Group Run 8.0 mi 1:03:29 7:55
5/9/2015 Run
Columns Run
Group Run 14.5 mi 2:08:11 8:51
5/3/2015 Run
nifong wal-mart half marathon
Dog Run 13.3 mi 1:55:47 8:43
4/28/2015 Run
Hominy Creek Trail
Family Run 8.1 mi 1:10:54 8:48
4/25/2015 Run
Trail Run
Family Run 10.3 mi 1:32:58 9:04
4/25/2015 Run
mustang stampede
Race 3.0 mi 22:58 7:40
4/18/2015 Run
Abduction Junction Half Marathon
Dog Run 14.0 mi 2:04:52 8:55
4/12/2015 Run
rock bridge to new house
Dog Run 9.1 mi 1:18:48 8:43
4/4/2015 Run
Abduction Junction Half Marathon
Dog Run 13.1 mi 1:52:24 8:35
3/28/2015 Run
Abduction Junction Half Marathon
Dog Run 13.1 mi 1:51:38 8:31
3/21/2015 Run
Abduction Junction Half Marathon
Dog Run 13.1 mi 1:56:00 8:52
3/17/2015 Run
Hugh's Hulen Hills
Family Run 8.0 mi 1:08:20 8:33
3/14/2015 Run
trail
Family Run 8.0 mi 1:09:13 8:39
3/14/2015 Run
Shepard Park
Family Run 2.1 mi 17:19 8:25
3/10/2015 Run
Hominy Creek Trail
Family Run 8.4 mi 1:14:13 8:49
3/7/2015 Run
Hominy Creek Trail
Family Run 9.1 mi 1:19:53 8:45
2/28/2015 Run
Trail Run
Dog Run 8.2 mi 1:11:58 8:49
2/21/2015 Run
Treadmill
Treadmill 8.5 mi 1:15:00 8:50
2/20/2015 Run
Shepard Park
Family Run 4.1 mi 34:30 8:29
2/12/2015 Run
bridge and back
Dog Run 8.3 mi 1:11:04 8:35
2/7/2015 Run
Random Route
Andy Run 8.1 mi 1:19:58 9:55
2/3/2015 Run
Tripp 10K
Family Run 8.3 mi 1:09:58 8:26
1/29/2015 Run
Mulch pile
Family Run 8.3 mi 1:09:53 8:25
1/20/2015 Run
Jaira's Jaunt
Family Run 8.1 mi 1:08:09 8:23
1/13/2015 Run
Stephens Lake
Family Run 7.0 mi 59:25 8:29
1/6/2015 Run
don's diner run
Family Run 8.1 mi 1:06:54 8:14
1/4/2015 Run
Trail Run
Dog Run 10.0 mi 1:23:58 8:24
12/28/2014 Run
nifong wal-mart half marathon
Dog Run 13.3 mi 1:57:48 8:52
12/23/2014 Run
dave's devil plus
Family Run 8.2 mi 1:09:31 8:27
12/20/2014 Run
Columns Run
Dog Run 11.6 mi 1:48:39 9:22
12/16/2014 Run
diva
Group Run 8.0 mi 1:12:39 9:05
12/14/2014 Run
Stephens Lake
Dog Run 8.0 mi 1:13:26 9:11
12/6/2014 Run
Shepard Park
Family Run 4.2 mi 36:05 8:34
11/29/2014 Run
Trail Run
Family Run 10.4 mi 1:35:08 9:07
11/25/2014 Run
president's hill
Family Run 8.1 mi 1:07:55 8:26
11/20/2014 Run
bridge and back
Dog Run 10.3 mi 1:27:50 8:31