Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
8/9/2009 Run
Shepard Park
Solo Run 4.0 mi 40:36 10:06
8/9/2009 Run
dog run from new house
Dog Run 4.2 mi 42:00 10:00
8/5/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.2 mi 10:43 9:15
8/5/2009 Run
rock bridge to new house
Solo Run 6.2 mi 1:01:34 9:54
4/5/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 38:51 9:43
4/2/2009 Run
Treadmill
Treadmill 8.4 mi 1:23:36 10:01
3/24/2009 Run
Treadmill
Treadmill 3.1 mi 30:13 9:42
3/24/2009 Run
president's hill (modified)
Group Run 7.5 mi 1:09:26 9:14
3/17/2009 Run
Treadmill
Treadmill 7.0 mi 59:57 8:33
3/15/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 37:17 9:20
2/3/2009 Run
dave's devil plus
Group Run 7.5 mi 1:08:16 9:05
1/29/2009 Run
rain run
Group Run 7.5 mi 1:06:13 8:49
1/25/2009 Run
Work to home
Solo Run 10.4 mi 1:43:31 9:55
1/19/2009 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 36:25 9:07
1/17/2009 Run
Long loop
Group Run 14.0 mi 2:14:49 9:38
1/11/2009 Run
Long loop
Race 26.6 mi 3:46:20 8:32
1/4/2009 Run
Prathersville plus
Solo Run 14.0 mi 2:03:21 8:49
12/31/2008 Run
Random Route
Solo Run 4.3 mi 38:29 8:57
12/31/2008 Run
Long loop
Race 5.0 km 21:45 7:01
12/31/2008 Run
Random Route
Andy Run 0.5 mi 4:17 8:56
12/30/2008 Run
Long loop
Group Run 8.0 mi 1:08:00 8:30
12/28/2008 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 37:52 9:28
12/28/2008 Run
Work to home
Solo Run 10.4 mi 1:36:29 9:17
12/25/2008 Run
Dog run
Dog Run 3.0 mi 28:08 9:23
12/25/2008 Run
Random Route
Dan-dy Run 7.2 mi 1:04:10 8:58
12/23/2008 Run
Random Route
Dan-dy Run 6.0 mi 59:50 9:59
12/23/2008 Run
Long loop
Group Run 8.4 mi 1:16:52 9:12
12/22/2008 Run
Treadmill
Treadmill 7.0 mi 1:00:00 8:35
12/15/2008 Run
Treadmill
Treadmill 7.1 mi 1:01:39 8:40
12/14/2008 Run
Work to home
Solo Run 8.8 mi 1:27:53 10:01
12/14/2008 Run
Dog run
Dog Run 3.1 mi 28:26 9:06
12/9/2008 Run
Random Route
Dan-dy Run 5.2 mi 47:54 9:12
12/9/2008 Run
Random Route
Group Run 7.6 mi 1:11:54 9:26
12/6/2008 Run
Dog run
Dog Run 4.1 mi 39:06 9:33
12/6/2008 Run
Long loop
Solo Run 6.6 mi 1:00:48 9:12
12/6/2008 Run
Short loop
Group Run 3.1 mi 27:47 8:53
12/6/2008 Run
Short loop
Race 3.2 mi 22:38 7:11
12/6/2008 Run
Short loop
Solo Run 3.2 mi 29:20 9:11
12/4/2008 Run
Long loop
Group Run 7.5 mi 1:01:51 8:15
11/29/2008 Run
Short loop
Andy Run 6.2 mi 59:03 9:32
11/29/2008 Run
Long loop
Group Run 10.0 mi 1:26:53 8:42
11/27/2008 Run
Out and back
Dog Run 3.1 mi 27:19 8:42
11/27/2008 Run
Short loop
Dan-dy Run 6.2 mi 55:31 8:56
11/27/2008 Run
Short loop
Race 5.0 km 22:00 7:05
11/27/2008 Run
Short loop
Group Run 3.1 mi 27:25 8:48
11/23/2008 Run
Random Route
Dog Run 7.3 mi 1:08:51 9:27
11/16/2008 Run
Random Route
Dog Run 5.0 mi 48:07 9:37
11/16/2008 Run
Work to home
Solo Run 11.1 mi 1:38:06 8:52
11/13/2008 Run
Work to home
Solo Run 11.1 mi 1:49:33 9:54
11/13/2008 Run
Out and back
Group Run 7.7 mi 1:01:23 8:01
11/8/2008 Run
Random Route
Group Run 11.0 mi 1:40:08 9:07
11/8/2008 Run
Short loop
Race 3.1 mi 22:25 7:19
11/8/2008 Run
Short loop
Andy Run 3.1 mi 27:47 8:51
11/4/2008 Run
Work to home
Solo Run 11.0 mi 1:47:33 9:47
11/4/2008 Run
Out and back
Andy Run 9.0 mi 1:20:01 8:54
11/1/2008 Run
Random Route
Dan-dy Run 15.0 mi 2:30:00 10:00
11/1/2008 Run
Random Route
Group Run 7.0 mi 1:03:49 9:07
10/26/2008 Run
Oakland Church loop
Solo Run 10.0 mi 1:36:19 9:38
10/26/2008 Run
Dog run
Dog Run 4.0 mi 35:14 8:49
10/23/2008 Run
Treadmill
Treadmill 7.0 mi 1:02:00 8:52
10/21/2008 Run
Random Route
Dan-dy Run 5.0 mi 42:51 8:35
10/21/2008 Run
Long loop
Group Run 8.0 mi 1:06:43 8:20
10/16/2008 Run
Long loop
Group Run 8.2 mi    
10/14/2008 Run
Random Route
Dan-dy Run 5.0 mi 41:50 8:23
10/14/2008 Run
Long loop
Group Run 7.4 mi 1:01:16 8:16
10/11/2008 Run
Long loop
Group Run 9.8 mi 1:26:40 8:53