Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
7/20/2019 Run
rock bridge loop
Family Run 8.4 mi 1:46:44 12:47
7/18/2019 Run
Mulch pile
Group Run 6.6 mi 1:01:01 9:17
7/16/2019 Run
Jaira's Jaunt
Group Run 7.0 mi 1:07:14 9:36
7/14/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 8.0 mi 1:29:05 11:07
7/13/2019 Run
Heart of America route
Group Run 14.4 mi 2:28:11 10:19
7/11/2019 Run
bridge and back
Group Run 7.1 mi 1:02:08 8:47
7/9/2019 Run
Hugh's Hulen Hills
Group Run 6.9 mi 1:07:18 9:47
7/7/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 8.1 mi 1:28:07 10:53
7/6/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 8.2 mi 1:29:04 10:56
7/4/2019 Run
Pratt
Race 3.9 mi 31:10 7:59
6/30/2019 Run
Trail Run
Dog Run 10.1 mi 1:51:11 11:00
6/29/2019 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 11.4 mi 2:05:39 11:01
6/24/2019 Run
andy work
Family Run 5.1 mi 50:13 9:47
6/23/2019 Run
Shepard 5k
Dog Run 4.1 mi 42:16 10:25
6/22/2019 Run
Random Route
Dog Run 12.1 mi 2:08:07 10:34
6/21/2019 Run
Shepard 5k
Family Run 4.2 mi 40:49 9:45
6/16/2019 Run
Trail Run
Dog Run 10.5 mi 1:50:43 10:31
6/15/2019 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 13.7 mi 2:22:21 10:26
6/9/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 8.1 mi 1:27:16 10:44
6/8/2019 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 13.7 mi 2:24:54 10:33
6/4/2019 Run
mulch pile from home
Family Run 5.6 mi 57:26 10:18
6/2/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 5.0 mi 49:32 9:50
6/1/2019 Run
Trail Run
Group Run 13.6 mi 2:17:52 10:07
5/30/2019 Run
mulch pile from home
Family Run 5.6 mi 55:54 10:04
5/29/2019 Run
Abby 5k
Dog Run 3.4 mi 32:36 9:29
5/26/2019 Run
Random Route
Dog Run 10.2 mi 1:46:42 10:30
5/25/2019 Run
Trail Run
Group Run 10.3 mi 1:36:41 9:24
5/19/2019 Run
Abby 5k
Dog Run 4.5 mi 47:03 10:28
5/18/2019 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 13.7 mi 2:26:28 10:41
5/15/2019 Run
Abby 5k
Dog Run 3.2 mi 33:03 10:13
5/12/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.0 mi 1:39:03 9:54
5/11/2019 Run
Shepard Park
Dog Run 3.7 mi 36:31 9:54
5/9/2019 Run
mulch pile from home
Dog Run 5.2 mi 50:00 9:41
5/7/2019 Run
mulch pile from home
Family Run 5.5 mi 54:44 9:53
5/5/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.2 mi 1:42:58 10:07
5/4/2019 Run
Random Route
Dog Run 3.6 mi 36:22 10:13
5/4/2019 Run
Random Route
Dog Run 6.5 mi 1:05:24 10:03
5/2/2019 Run
mulch pile from home
Dog Run 5.5 mi 55:29 10:03
4/28/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 10.4 mi 1:43:26 10:00
4/25/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 8.1 mi 1:20:16 9:53
4/23/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 8.1 mi 1:28:05 10:55
4/21/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.1 mi 1:43:47 10:16
4/20/2019 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 11.3 mi 1:56:33 10:18
4/18/2019 Run
mulch pile from home
Dog Run 5.4 mi 53:02 9:45
4/16/2019 Run
mulch pile from home
Family Run 5.4 mi 52:11 9:44
4/13/2019 Run
Out and back
Dog Run 12.6 mi 2:09:08 10:18
4/11/2019 Run
mulch pile from home
Dog Run 5.3 mi 54:31 10:13
4/7/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 7.6 mi 1:20:16 10:36
4/6/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 10.2 mi 1:47:55 10:36
4/2/2019 Run
mulch pile from home
Family Run 5.5 mi 53:14 9:38
3/31/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.0 mi 1:44:35 10:26
3/26/2019 Run
mulch pile from home
Family Run 5.5 mi 51:30 9:27
3/24/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.0 mi 1:43:25 10:19
3/23/2019 Run
Sedalia Half Marathon
Solo Run 6.0 mi 1:03:14 10:32
3/23/2019 Run
Sedalia Half Marathon
Race 3.1 mi 24:55 8:11
3/23/2019 Run
Sedalia Half Marathon
Solo Run 1.0 mi 8:54 9:23
3/21/2019 Run
mulch pile from home
Family Run 5.4 mi 53:52 9:55
3/19/2019 Run
mulch pile from home
Family Run 5.5 mi 55:31 10:10
3/17/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 10.3 mi 1:50:32 10:47
3/16/2019 Run
Abduction Junction Half Marathon
Dog Run 14.1 mi 2:25:37 10:22
3/10/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 8.5 mi 1:23:33 9:53
3/2/2019 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 12.4 mi 2:11:19 10:36
2/24/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.1 mi 1:44:28 10:20
2/23/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.1 mi 1:36:30 9:36
2/9/2019 Run
Stephens Lake
Family Run 7.1 mi 1:05:18 9:16
2/3/2019 Run
Random Route
Dog Run 7.4 mi 1:17:32 10:30
2/2/2019 Run
Random Route
Solo Run 2.4 mi 25:43 10:35
2/2/2019 Run
trail
Group Run 10.1 mi 2:08:14 12:43
1/27/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.2 mi 1:39:20 9:45
1/19/2019 Run
gay fish
Solo Run 16.6 mi 3:00:35 10:54
1/6/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.1 mi 1:39:14 9:50
1/5/2019 Run
Abduction Junction Half Marathon
Dog Run 12.6 mi 2:01:33 9:39
12/29/2018 Run
Scott from Old 63 half marathon
Dog Run 13.6 mi 2:12:36 9:46
12/27/2018 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.3 mi 1:43:18 10:03
12/25/2018 Run
nifong wal-mart half marathon
Dog Run 12.8 mi 2:11:36 10:16
12/23/2018 Run
Trail Run
Dog Run 7.0 mi 1:05:28 9:19
12/22/2018 Run
trail
Dog Run 13.8 mi 2:15:41 9:53
12/18/2018 Run
Dreier Dirty Half Dozen
Group Run 8.4 mi 1:12:22 8:39
12/16/2018 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 9.2 mi 1:30:07 9:51
12/15/2018 Run
trail
Dog Run 13.6 mi 2:15:50 9:59
12/13/2018 Run
Shepard 5k
Family Run 4.5 mi 42:42 9:29
12/9/2018 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.2 mi 1:38:12 9:40
12/8/2018 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 13.6 mi 2:17:09 10:05
12/1/2018 Run
Abduction Junction Half Marathon
Dog Run 12.6 mi 2:04:06 9:51
11/25/2018 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.1 mi 1:37:27 9:37
11/24/2018 Run
Trail Run
Group Run 10.4 mi 1:33:35 9:00
11/22/2018 Run
trail
Group Run 6.8 mi 1:05:03 9:39
11/20/2018 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.1 mi 1:39:55 9:53
11/18/2018 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 9.0 mi 1:34:31 10:30
11/17/2018 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 13.7 mi 2:16:38 9:58
11/8/2018 Run
mulch pile from home
Family Run 4.2 mi 38:37 9:17
11/4/2018 Run
Trail Run
Dog Run 10.0 mi 1:35:00 9:30
11/3/2018 Run
Nano lollipop
Dog Run 8.7 mi 1:25:18 9:46
11/2/2018 Run
mulch pile from home
Dog Run 5.9 mi 59:06 10:02
10/30/2018 Run
Hugh's Hulen Hills
Group Run 7.0 mi 1:04:45 9:19
10/28/2018 Run
trail
Dog Run 11.0 mi 1:53:53 10:21
10/27/2018 Run
Abduction Junction Half Marathon
Group Run 13.1 mi 1:56:13 8:52
10/21/2018 Run
Trail Run
Dog Run 10.2 mi 1:39:01 9:45
10/20/2018 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 11.6 mi 1:54:32 9:53
10/18/2018 Run
Abby 5k
Dog Run 4.2 mi 39:26 9:26