Monthly View


Jump to:
July 2021
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
21
22

Easy 2.5 mi

23
24

Easy 3.6 mi

25
26
27

Easy 3 mi

Run: 9 mi

28

Run - Easy: 4 mi

29

Run - Easy: 20:00

Easy 2 mi

30

Easy 4 mi

1

Run - Easy: 30:00

Easy 7.5 mi

2

Easy 8.3 mi

3

Easy 7 mi

4

Run - Easy: 30:00

Easy 6 mi

Run: 34.9 mi

5

Easy 6.1 mi

6

Fartlek 9.2 mi

7

Easy 8.2 mi

8

Run - Easy: 5 mi

Easy 9.1 mi

9

Run - Tempo: 7 mi

Tempo 7 mi

10

Hill 7.2 mi

11

Long 12 mi

Run: 58.7 mi

12

Easy 7.5 mi

13

Run - Easy: 6 mi

Interval 9 mi

Default 3.1 mi

14

Interval 8.3 mi

15

Easy 10 mi

16

Interval 10.8 mi

17

Easy 8.3 mi

18

Long 14 mi

Default: 3.1 mi

Run: 68 mi

19

Easy 6.1 mi

20

Run - Easy: 6 mi

Easy 7.5 mi

21

Easy 5.8 mi

Interval 5 mi

22

Run - Race: 5 km

Tempo 9.4 mi

23

Easy 9 mi

24

Easy 9 mi

25

Run - Long: 15 mi

Run: 51.8 mi

26

Easy 5.1 mi

27

Run - Interval: 8 mi

Easy 4 mi

28

Run - Easy: 4 mi

Tempo 7.1 mi

29

Easy 12.1 mi

30

Interval 9.3 mi

31

Run - Easy: 11 mi

1

Run - Long: 18 mi

Run: 37.5 mi