Boston Marathon Recon #1 (Newton Hills)


Publish GPX

Terrain: Asphalt, Concrete

Notes: Riverside T station back to work via miles 16 to 26.2 of the Boston Marathon course.