Run: Lactate Thrshold Previous Next

3/12/2019

8 mi

59:27

7:26 mi

Notes

20 minutes w/U

16 Minutes @ 7:04

Rest 4 Minutes

14 Minutes @6:50

Comments