Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
3/4/2010 Run
diva
Group Run 8.1 mi 1:04:21 8:00
3/1/2010 Run
Random Route
Andy Run 9.0 mi 1:22:52 9:12
2/25/2010 Run
Ed's Edition
Group Run 8.0 mi 1:05:55 8:14
2/23/2010 Run
president's hill
Group Run 8.2 mi 1:11:02 8:40
2/16/2010 Run
Jaira's Jaunt
Group Run 8.1 mi 1:14:29 9:10
2/7/2010 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:57 9:52
2/7/2010 Run
nifong wal-mart half marathon
Solo Run 13.2 mi 2:00:28 9:09
2/4/2010 Run
don's diner run
Group Run 8.2 mi 1:06:49 8:09
1/30/2010 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 10:54 10:48
1/30/2010 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:01 8:56
1/30/2010 Run
nifong wal-mart half marathon
Solo Run 13.0 mi 1:56:00 8:55
1/28/2010 Run
Mulch pile
Group Run 8.1 mi 1:05:32 8:08
1/24/2010 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 10:38 10:32
1/24/2010 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:39 9:28
1/24/2010 Run
flooded creek
Solo Run 13.1 mi 2:01:41 9:18
1/21/2010 Run
don's diner run
Group Run 8.0 mi 1:06:05 8:16
1/17/2010 Run
nifong wal-mart half marathon
Solo Run 13.0 mi 2:10:12 10:01
1/12/2010 Run
Dreier
Group Run 8.0 mi 1:17:29 9:39
1/10/2010 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 10:03 9:58
1/10/2010 Run
nifong wal-mart half marathon
Solo Run 13.1 mi 2:17:32 10:31
1/7/2010 Run
rain run
Group Run 7.9 mi 1:19:00 10:03
1/5/2010 Run
dave's devil plus
Group Run 6.8 mi 58:50 8:43
1/2/2010 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 10:25 10:19
1/2/2010 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 8:59 8:44
1/2/2010 Run
nifong wal-mart half marathon
Solo Run 13.0 mi 2:08:28 9:52
12/27/2009 Run
nifong wal-mart half marathon
Solo Run 13.0 mi 2:13:53 10:17
12/25/2009 Run
Stephens Lake
Andy Run 7.0 mi 1:07:09 9:36
12/22/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 11:00 10:54
12/22/2009 Run
Dreier
Group Run 8.1 mi 1:19:53 9:52
12/19/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 10:01 9:56
12/19/2009 Run
nifong wal-mart half marathon
Solo Run 13.0 mi 2:17:23 10:33
12/17/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 10:22 10:11
12/17/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.1 mi 9:05 8:40
12/17/2009 Run
Stephens Lake
Solo Run 7.3 mi 1:12:10 9:54
12/13/2009 Run
Stephens Lake
Solo Run 8.5 mi 1:22:46 9:48
12/13/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:57 9:40
12/13/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 8:35 8:31
12/8/2009 Run
Tripp 10K
Group Run 7.6 mi 1:08:16 9:02
12/5/2009 Run
Out and back
Solo Run 22.1 mi 3:45:54 10:15
11/30/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 7:55 7:46
11/30/2009 Run
Stephens Lake
Andy Run 7.3 mi 1:08:34 9:23
11/28/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:47 9:36
11/28/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 7:41 7:33
11/28/2009 Run
rock bridge to new house
Solo Run 6.4 mi 1:01:18 9:34
11/22/2009 Run
Stephens Lake
Andy Run 8.4 mi 1:14:25 8:55
11/16/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:54 9:37
11/16/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.4 mi 11:33 8:05
11/16/2009 Run
Shepard Park
Andy Run 6.1 mi 54:46 8:58
11/14/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 10:40 10:28
11/14/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:34 9:23
11/14/2009 Run
west end
Group Run 14.0 mi 2:10:41 9:21
11/10/2009 Run
Dreier
Group Run 9.0 mi 1:16:56 8:32
11/5/2009 Run
bridge and back
Group Run 8.1 mi 1:06:31 8:11
11/1/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 10:30 10:18
11/1/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:19 9:03
11/1/2009 Run
nifong wal-mart half marathon
Solo Run 13.1 mi 2:04:14 9:32
10/26/2009 Run
Stephens Lake
Solo Run 7.2 mi 1:07:21 9:21
10/24/2009 Run
tayside tempo
Group Run 12.0 mi 1:46:49 8:53
10/24/2009 Run
Out and back
Group Run 3.2 mi 29:21 9:18
10/20/2009 Run
diva
Group Run 8.1 mi 1:09:04 8:33
10/16/2009 Run
Stephens Lake
Solo Run 7.2 mi 1:05:49 9:07
10/13/2009 Run
dave's devil plus
Group Run 8.1 mi 1:08:54 8:30
10/10/2009 Run
Random Route
Andy Run 0.3 mi 2:41 9:17
10/10/2009 Run
Kirksville 5k
Race 3.1 mi 22:39 7:20
10/10/2009 Run
Random Route
Andy Run 0.3 mi 2:50 8:34
10/10/2009 Run
Kirksville 5k
Andy Run 3.1 mi 29:20 9:28
10/7/2009 Run
Shepard Park
Andy Run 4.1 mi 37:59 9:16
10/7/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:55 9:44
10/4/2009 Run
nifong wal-mart half marathon
Solo Run 13.1 mi 2:05:48 9:36
10/4/2009 Run
dog jog 2009
Race 2.5 mi 20:54 8:26
10/1/2009 Run
rain run
Default   0:19 10:17
9/24/2009 Run
Mulch pile
Group Run 7.6 mi 1:09:52 9:14
9/22/2009 Run
Out and back
Group Run 2.1 mi 20:49 10:04
9/22/2009 Run
roots and blues B
Group Run 6.4 mi 55:59 8:45
9/19/2009 Run
roots and blues half marathon
Dan-dy Run 14.0 mi 2:20:06 10:01
9/19/2009 Run
Heart for Africa
Race 3.1 mi 22:31 7:18
9/19/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 8:58 8:43
9/14/2009 Run
Random Route
Solo Run 13.0 mi 2:10:00 10:00
9/7/2009 Run
HOA Marathon
Race 26.4 mi 3:48:36 8:40
9/3/2009 Run
Tiger run
Group Run 7.4 mi 1:01:46 8:19
8/27/2009 Run
dog mile
Dog Run 1.0 mi 9:16 9:11
8/27/2009 Run
Forum to home (trail)
Group Run 7.2 mi 1:02:00 8:41
8/25/2009 Run
Tripp 10K
Group Run 7.4 mi 1:02:41 8:29
8/23/2009 Run
Trail Run
Andy Run 8.0 mi 1:10:02 8:46
8/19/2009 Run
Shepard Park
Solo Run 3.9 mi 36:53 9:29
8/19/2009 Run
dog run from new house
Dog Run 4.3 mi 40:06 9:20