Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
9/9/2023 Run
home to MLK
Solo Run 6.3 mi 1:04:28 10:19
9/9/2023 Run
MLK to home
Dog Run 6.3 mi 1:15:10 11:53
9/4/2023 Run
Heart of America route
Andy Run 1.3 mi 14:25 10:56
9/4/2023 Run
Random Route
Solo Run 11.2 mi 2:12:46 11:51
9/4/2023 Run
Random Route
Solo Run 3.5 mi 38:22 10:56
9/3/2023 Run
drive Abby to water
Dog Run 1.4 mi 17:29 12:19
9/2/2023 Run
trail
Family Run 6.1 mi 1:15:43 12:31
8/27/2023 Run
Cross Country course
Family Run 6.1 mi 1:12:26 11:49
8/26/2023 Run
drive Abby to water
Dog Run 2.8 mi 35:38 12:41
8/19/2023 Run
home to MLK
Solo Run 6.3 mi 1:09:20 11:06
8/19/2023 Run
MLK to home
Dog Run 6.2 mi 1:19:37 12:52
8/13/2023 Run
trail
Family Run 7.1 mi 1:30:45 12:46
8/12/2023 Run
Heart of America route
Group Run 15.5 mi 3:15:24 12:36
8/6/2023 Run
drive Abby to water
Dog Run 2.4 mi 33:14 13:38
8/5/2023 Run
Cheese and Sauerkraut
Race 4.8 mi 44:39 9:15
7/29/2023 Run
Under Route
Solo Run 6.9 mi 1:27:29 12:46
7/29/2023 Run
drive Abby to water
Dog Run 1.3 mi 21:13 16:27
7/22/2023 Run
drive Abby to water
Dog Run 2.7 mi 36:21 13:37
7/22/2023 Run
Heart of America route
Group Run 11.2 mi 1:59:23 10:41
7/15/2023 Run
Out and back
Solo Run 3.8 mi 42:21 11:09
7/15/2023 Run
drive Abby to water
Dog Run 5.0 mi 1:02:58 12:33
7/8/2023 Run
Out and back
Solo Run 0.5 mi 5:22 10:57
7/8/2023 Run
drive Abby to water
Dog Run 6.6 mi 1:19:48 12:07
7/4/2023 Run
Pratt
Race 4.0 mi 35:00 8:45
7/1/2023 Run
Random Route
Solo Run 3.7 mi 37:18 10:05
7/1/2023 Run
drive Abby to water
Dog Run 2.5 mi 31:12 12:29
6/24/2023 Run
Under Route
Solo Run 6.5 mi 1:12:33 11:11
6/24/2023 Run
drive Abby to water
Dog Run 5.1 mi 58:47 11:37
6/19/2023 Run
Under Route
Solo Run 7.1 mi 1:22:15 11:41
6/18/2023 Run
Abby 5k
Solo Run 3.4 mi 33:10 9:53
6/17/2023 Run
home to MLK
Solo Run 3.4 mi 37:03 11:00
6/17/2023 Run
MLK to home
Dog Run 6.3 mi 1:16:19 12:12
6/10/2023 Run
drive Abby to water
Dog Run 3.3 mi 38:35 11:53
6/3/2023 Run
Hospital Hill
Race 13.3 mi 2:00:10 9:05
5/29/2023 Run
Nano lollipop
Solo Run 8.4 mi 1:34:33 11:13
5/27/2023 Run
Kennett 5k
Dog Run 3.3 mi 37:07 11:22
5/20/2023 Run
home to MLK
Solo Run 6.3 mi 1:07:58 10:50
5/20/2023 Run
drive Abby to water
Dog Run 6.1 mi 1:13:47 12:06
5/13/2023 Run
drive Abby to water
Dog Run 3.3 mi 37:45 11:19
5/7/2023 Run
Under Route
Solo Run 7.2 mi 1:18:07 10:54
5/6/2023 Run
Lake of the Ozarks
Solo Run 4.0 mi 44:24 11:05
5/6/2023 Run
Lake of the Ozarks
Solo Run 4.1 mi 44:08 10:48
5/6/2023 Run
Lake of the Ozarks
Andy Run 2.0 mi 21:40 10:47
4/29/2023 Run
home to MLK
Solo Run 6.3 mi 1:14:05 11:48
4/29/2023 Run
MLK to home
Dog Run 6.1 mi 1:11:49 11:53
4/22/2023 Run
CC to home
Solo Run 3.9 mi 44:23 11:32
4/22/2023 Run
Home to CC
Solo Run 5.0 mi 1:03:34 12:42
4/22/2023 Run
trail
Dog Run 5.0 mi 52:39 10:31
4/15/2023 Run
trail
Solo Run 5.0 mi 53:47 10:41
4/15/2023 Run
MLK to home
Dog Run 5.7 mi 1:07:51 11:57
4/9/2023 Run
Nano lollipop
Solo Run 9.0 mi 1:42:28 11:21
4/8/2023 Run
Cross Country course
Family Run 9.2 mi 1:36:03 10:29
4/2/2023 Run
Under Route
Solo Run 7.6 mi 1:28:29 11:41
4/1/2023 Run
Cross Country course
Family Run 7.3 mi 1:17:12 10:38
3/26/2023 Run
Stephens Lake
Solo Run 8.0 mi 1:39:43 12:26
3/25/2023 Run
Abby 5k
Dog Run 4.2 mi 51:44 12:13
3/11/2023 Run
dave's devil plus
Dog Run 8.6 mi 1:33:15 10:48
3/4/2023 Run
Hominy Creek Trail
Solo Run 9.3 mi 1:49:03 11:43
3/4/2023 Run
trail
Dog Run 4.2 mi 44:29 10:34
2/26/2023 Run
Abby 5k
Dog Run 4.5 mi 55:59 12:24
2/25/2023 Run
nif
Solo Run 12.2 mi 2:27:35 12:08
2/19/2023 Run
Under Route
Solo Run 7.0 mi 1:12:28 10:26
2/18/2023 Run
nifong wal-mart half marathon
Solo Run 14.6 mi 2:42:03 11:09
2/15/2023 Run
Under Route
Solo Run 7.2 mi 1:14:27 10:18
2/12/2023 Run
Cross Country course
Andy Run 7.1 mi 1:12:31 10:17
2/11/2023 Run
trail
Solo Run 9.0 mi 1:51:38 12:25
2/11/2023 Run
Corporate Lake 5k
Race 3.2 mi 25:29 8:03
2/4/2023 Run
Abby Trail Half Marathon
Solo Run 12.0 mi 2:21:53 11:49
1/28/2023 Run
Trail Run
Dog Run 9.5 mi 1:46:03 11:11
1/21/2023 Run
Trail Run
Dog Run 9.0 mi 1:44:59 11:39
1/15/2023 Run
Under Route
Solo Run 7.6 mi 1:26:52 11:30
1/14/2023 Run
trail
Dog Run 9.0 mi 1:31:18 10:08
1/7/2023 Run
Trail Run
Dog Run 10.5 mi 1:53:19 10:47
1/2/2023 Run
Abby 5k
Solo Run 4.5 mi 46:46 10:24
12/31/2022 Run
Trail Run
Family Run 10.6 mi 1:52:14 10:35
12/29/2022 Run
Abby 5k
Dog Run 4.6 mi 54:58 12:05
12/27/2022 Run
Shepard 5k
Family Run 5.3 mi 57:31 10:58
12/18/2022 Run
Heart of America route
Family Run 5.9 mi 59:51 10:12
12/17/2022 Run
Trail Run
Dog Run 10.6 mi 1:53:57 10:48
12/10/2022 Run
Trail Run
Family Run 10.3 mi 1:54:05 11:04
11/26/2022 Run
home to MLK
Solo Run 5.4 mi 59:35 11:01
11/26/2022 Run
MLK to home
Dog Run 5.2 mi 58:45 11:17
11/24/2022 Run
Big O
Family Run 4.4 mi 49:19 11:18
11/24/2022 Run
pie run (Jeff CIty)
Race 3.1 mi 24:53 7:57
11/24/2022 Run
Out and back
Solo Run 1.2 mi 12:32 10:07
11/19/2022 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 13.0 mi 2:12:00 10:09
11/12/2022 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 13.2 mi 2:20:09 10:39
11/6/2022 Run
mulch pile from home
Family Run 5.4 mi 1:03:18 11:40
11/5/2022 Run
Trail Run
Dog Run 10.1 mi 1:50:46 10:58
10/29/2022 Run
Trail Run
Dog Run 10.1 mi 1:52:54 11:09
10/22/2022 Run
Commute
Andy Run 3.2 mi 31:22 9:54
10/22/2022 Run
Commute
Andy Run 3.2 mi 35:21 11:07
10/22/2022 Run
Miles 5k
Family Run 4.3 mi 46:50 10:59
10/15/2022 Run
bridge and back
Dog Run 10.4 mi 1:52:52 10:54
10/8/2022 Run
trail
Solo Run 7.5 mi 1:29:47 11:57
10/8/2022 Run
trail
Dog Run 7.6 mi 1:22:53 10:55
10/1/2022 Run
trail
Solo Run 6.2 mi 1:06:57 10:48
10/1/2022 Run
trail
Dog Run 7.0 mi 1:10:00 10:00
9/25/2022 Run
drive Abby to water
Dog Run 5.0 mi 52:39 10:31
9/24/2022 Run
trail
Solo Run 6.2 mi 1:07:24 10:51