Workouts


Summary
wait
Date ▼ Activity Course Type Distance Duration Pace  
10/19/2019 Run
Columns Run
Group Run 10.6 mi 1:43:19 9:47
10/15/2019 Run
mulch pile from home
Dog Run 6.6 mi 1:05:05 9:54
10/10/2019 Run
Tiger run
Group Run 7.6 mi 1:05:48 8:40
10/5/2019 Run
trail
Dog Run 15.6 mi 2:42:03 10:25
9/24/2019 Run
president's hill
Group Run 7.1 mi 1:07:24 9:32
9/10/2019 Run
Hugh's Hulen Hills
Group Run 6.3 mi 58:45 9:23
9/3/2019 Run
don's diner run
Group Run 7.8 mi 1:15:55 9:48
8/27/2019 Run
Dreier Dirty Half Dozen
Group Run 8.4 mi 1:25:00 10:08
8/22/2019 Run
Hugh's Hulen Hills
Group Run 7.7 mi 1:13:21 9:34
8/17/2019 Run
trail
Dog Run 7.6 mi 1:17:43 10:17
8/13/2019 Run
Dave's Devil
Group Run 8.0 mi 1:18:06 9:46
8/8/2019 Run
bridge and back
Group Run 7.6 mi 1:06:38 8:48
8/4/2019 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 12.5 mi 2:19:25 11:10
7/28/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 7.5 mi 1:26:30 11:34
7/23/2019 Run   Group Run 7.2 mi 1:08:20 9:34
7/14/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 8.0 mi 1:29:05 11:07
7/9/2019 Run
Hugh's Hulen Hills
Group Run 6.9 mi 1:07:18 9:47
6/23/2019 Run
Shepard 5k
Dog Run 4.1 mi 42:16 10:25
6/16/2019 Run
Trail Run
Dog Run 10.5 mi 1:50:43 10:31
6/8/2019 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 13.7 mi 2:24:54 10:33
5/26/2019 Run
Random Route
Dog Run 10.2 mi 1:46:42 10:30
5/18/2019 Run
Abby Trail Half Marathon
Dog Run 13.7 mi 2:26:28 10:41
5/11/2019 Run
Shepard Park
Dog Run 3.7 mi 36:31 9:54
5/5/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.2 mi 1:42:58 10:07
4/28/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 10.4 mi 1:43:26 10:00
4/23/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 8.1 mi 1:28:05 10:55
4/18/2019 Run
mulch pile from home
Dog Run 5.4 mi 53:02 9:45
4/11/2019 Run
mulch pile from home
Dog Run 5.3 mi 54:31 10:13
4/6/2019 Run
Nano lollipop
Dog Run 10.2 mi 1:47:55 10:36
3/26/2019 Run
mulch pile from home
Family Run 5.5 mi 51:30 9:27
3/19/2019 Run
mulch pile from home
Family Run 5.5 mi 55:31 10:10
3/10/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 8.5 mi 1:23:33 9:53
2/23/2019 Run
Hominy Creek Trail
Dog Run 10.1 mi 1:36:30 9:36
1/19/2019 Run
gay fish
Solo Run 16.6 mi 3:00:35 10:54
12/29/2018 Run
Scott from Old 63 half marathon
Dog Run 13.6 mi 2:12:36 9:46