Monthly View


Jump to:
May 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundaySummary
20
21

Easy 10 mi

22

Hill 14.1 mi

23

Easy 8.2 mi

24

Tempo 14 mi

25

Easy 8.2 mi

26

Easy 8 mi

Run: 62.5 mi

27
28

Hill 14.8 mi

29

Easy 10 mi

30

Easy 10.1 mi

1

Easy 2 mi

Easy 5.2 mi

2

Easy 8.1 mi

3

Run: 50.2 mi

4
5

Easy 10.1 mi

6
7

Easy 10 mi

8

Interval 12.1 mi

9

Easy 8.1 mi

10

Long 16 mi

Run: 56.2 mi

11
12

Easy 10.1 mi

13

Tempo 16.1 mi

14

Easy 8 mi

15

Easy 10.1 mi

16

Easy 8.1 mi

17

Long 20 mi

Run: 72.5 mi

18
19

Easy 10 mi

20

Tempo 12.5 mi

21

Easy 10 mi

22

Easy 10 mi

23

Easy 6.3 mi

24

Long 16.1 mi

Run: 64.9 mi

25
26
27
28
29
30
31